CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
20.30 
Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine
43.91 
Katusetööd
20.40 
Puittaara tootmine
16.24 
Puittaara tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
20.51 
Muude puittoodete tootmine
16.29 
Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
20.52 
Kork-, õlgtoodete ja punutiste tootmine
16.29 
Muude puittoodete tootmine; korgist, õlest ja punumismaterjalist toodete tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
21.11 
Paberimassi tootmine
17.11 
Paberimassi tootmine
21.12 
Paberi- ja papitootmine
17.12 
Paberi- ja papitootmine
21.21 
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
17.21 
Lainepaberi ja -papi ning paber- ja papptaara tootmine
21.22 
Paberist maja- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine
17.22 
Paberist kodu- ja hügieenitarvete ning tualettpaberi tootmine
18.12 
Code: 18.12 
Muu trükkimine
21.23 
Paberist kirjatarvete tootmine
17.23 
Paberist kirjatarvete tootmine
21.24 
Tapeeditootmine
17.24 
Tapeeditootmine
22.23 
Code: 22.23 
Plastist ehitustoodete tootmine
21.25 
Mujal liigitamata paber- ja papptoodete tootmine
17.29 
Muude paber- ja papptoodete tootmine
18.12 
Code: 18.12 
Muu trükkimine
22.11 
Raamatukirjastamine
32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
58.11 
Code: 58.11 
Raamatukirjastamine
58.12 
Code: 58.12 
Kataloogide ja aadressiraamatute kirjastamine
22.12 
Ajalehtede kirjastamine
58.13 
Ajalehtede kirjastamine
22.13 
Ajakirjade ja perioodikaväljaannete kirjastamine
58.14 
Ajakirjade jm perioodika kirjastamine
22.14 
Helisalvestiste kirjastamine
59.20 
Helisalvestiste ja muusika kirjastamine
22.15 
Muu kirjastamine
58.19 
Muu kirjastamine
22.21 
Ajalehtede trükkimine
18.11 
Ajalehtede trükkimine
22.22 
Mujal liigitamata trükkimine
17.23 
Paberist kirjatarvete tootmine
18.12 
Code: 18.12 
Muu trükkimine
58.19 
Code: 58.19 
Muu kirjastamine
22.23 
Raamatute köitmine
18.14 
Köitmine ja selle sidusalad
22.24 
Trükkimiseelne tegevus
18.13 
Trükieelne tegevus
22.25 
Muud trükinduse sidusalad
18.13 
Trükieelne tegevus
22.31 
Helisalvestiste paljundus
18.20 
Salvestiste paljundus
22.32 
Videosalvestiste paljundus
18.20 
Salvestiste paljundus
22.33 
Arvutisalvestiste paljundus
18.20 
Salvestiste paljundus
23.10 
Koksitootmine
19.10 
Koksitootmine
23.20 
Puhastatud naftatoodete tootmine
19.20 
Puhastatud naftatoodete tootmine
23.30 
Tuumkütuse tootmine
20.13 
Muude anorgaaniliste põhikemikaalide tootmine
21.20 
Code: 21.20 
Ravimpreparaatide tootmine
24.46 
Code: 24.46 
Tuumkütuse töötlemine

Page 6/26  
Top