CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Kapitalirent
64.91 
Kapitalirent
65.22 
Muu laenuandmine
64.92 
Muu laenuandmine
64.99 
Code: 64.99 
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid
65.23 
Mujal liigitamata finantsvahendus
64.20 
Valdusfirmade tegevus
64.30 
Code: 64.30 
Investeerimine võlakirjadesse, väärtpaberitesse ja sarnastesse finantsvahenditesse
64.99 
Code: 64.99 
Muude mujal liigitamata finantsteenuste osutamine, v.a. kindlustus ja pensionifondid
66.01 
Elukindlustus
65.11 
Elukindlustus
65.20 
Code: 65.20 
Edasikindlustus
66.02 
Pensionikindlustus
65.20 
Edasikindlustus
65.30 
Code: 65.30 
Pensionifondid
66.03 
Muu kindlustus
65.12 
Kahjukindlustus
65.20 
Code: 65.20 
Edasikindlustus
67.11 
Finantsturgude haldamine
66.11 
Finantsturgude haldamine
67.12 
Väärtpaberivahendus ja fondide valitsemine
66.12 
Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus
66.30 
Code: 66.30 
Fondide valitsemine
67.13 
Mujal liigitamata finantsvahenduse abitegevusalad
66.12 
Väärtpaberi- ja kaubalepingute maaklerlus
66.19 
Code: 66.19 
Muud finantsteenuste abitegevusalad, v.a kindlustus ja pensionifondid
67.20 
Kindlustuse ja pensionikindlustuse abitegevusalad
66.21 
Riskide ja kahju hindamine
66.22 
Code: 66.22 
Kindlustusagentide ja -vahendajate tegevus
66.29 
Code: 66.29 
Muud kindlustuse ja pensionifondide abitegevusalad
70.11 
Kinnisvaraarendus ja müük
41.10 
Hoonestusprojektide arendus
42 
Code: 42 
Rajatiste ehitus
70.12 
Enda kinnisvara ost ja müük
68.10 
Enda kinnisvara ost ja müük
70.20 
Enda kinnisvara rendileandmine
68.20 
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
70.31 
Kinnisvara vahendus
68.31 
Kinnisvarabüroode tegevus
70.32 
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
68.32 
Kinnisvara haldus tasu eest või lepingu alusel
81.10 
Code: 81.10 
Hoonehalduse abitegevused
71.10 
Autode väljaüürimine
77.11 
Sõiduautode ja väikebusside rentimine ja kasutusrent
71.21 
Muude maismaatranspordivahendite rentimine
77.12 
Veokite rentimine ja kasutusrent
77.39 
Code: 77.39 
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
71.22 
Veetranspordivahendite rentimine
77.34 
Veetranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
71.23 
Õhutranspordivahendite rentimine
77.35 
Õhutranspordivahendite rentimine ja kasutusrent
71.31 
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine
77.31 
Põllumajandusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
71.32 
Ehitusseadmete rentimine
77.32 
Ehitusmasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent
77.39 
Code: 77.39 
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
71.33 
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine, sh arvutid
77.33 
Kontorimasinate ja -seadmete rentimine ja kasutusrent, k.a arvutid
71.34 
Mujal liigitamata masinate ja seadmete rentimine
77.39 
Mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent
71.40 
Mujal liigitamata tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine
77.21 
Vabaaja- ja sporditarvete väljaüürimine ja kasutusrent
77.22 
Code: 77.22 
Videokassettide ja DVD-de laenutamine
77.29 
Code: 77.29 
Muude tarbeesemete ja kodumasinate väljaüürimine ja kasutusrent

Page 21/26  
Top