CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Taksovedu
49.32 
Taksovedu
60.23 
Muu reisijate maismaavedu
49.39 
Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu
60.24 
Kauba maanteevedu
49.41 
Kaubavedu maanteel
49.42 
Code: 49.42 
Kolimisteenused
60.30 
Torutransport
49.50 
Torutransport
61.10 
Meretransport ja transport rannavetes
50.10 
Sõitjatevedu merel ja rannavetes
50.20 
Code: 50.20 
Kaubavedu merel ja rannavetes
52.22 
Code: 52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
61.20 
Siseveetransport
50.30 
Sõitjatevedu sisevetel
50.40 
Code: 50.40 
Kaubavedu sisevetel
52.22 
Code: 52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
62.10 
Regulaarne õhutransport
51.10 
Sõitjate õhutransport
51.21 
Code: 51.21 
Kauba õhutransport
62.20 
Tellimuslennud
51.10 
Sõitjate õhutransport
51.21 
Code: 51.21 
Kauba õhutransport
62.30 
Kosmosetransport
51.22 
Kosmosetransport
52.23 
Code: 52.23 
Õhutransporti teenindavad tegevusalad
63.11 
Veoste käitlemine
52.24 
Laadungikäitlus
63.12 
Ladustamine
52.10 
Laondus
63.21 
Muu maismaatranspordi abitegevus
52.21 
Maismaaveondust teenindavad tegevusalad
63.22 
Muu veetranspordi abitegevus
52.22 
Veetransporti teenindavad tegevusalad
85.32 
Code: 85.32 
Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus
63.23 
Muu õhutranspordi abitegevus
52.23 
Õhutransporti teenindavad tegevusalad
85.32 
Code: 85.32 
Teise taseme kutse- ja tehnikaharidus
63.30 
Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus; mujal liigitamata turismiteenused
79.11 
Reisibüroode tegevus
79.12 
Code: 79.12 
Reisikorraldajate tegevus
79.90 
Code: 79.90 
Muu reserveerimine ja sellega seotud tegevus
63.40 
Muude transpordiagentuuride tegevus
52.29 
Muud veondust abistavad tegevused
74.90 
Code: 74.90 
Muu mujal liigitamata kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
64.11 
Riigi postiteenistus
53.10 
Üldpostiteenistus
82.19 
Code: 82.19 
Valguskoopiad, dokumentide koostamine ja muud büroo abitegevused
64.12 
Kulleriteenistus, v.a riigi postiteenistus
53.20 
Muu posti- ja kulleriteenistus
64.20 
Telekommunikatsioon
60.10 
Raadioringhääling
60.20 
Code: 60.20 
Teleprogrammid ja ringhääling
61.10 
Code: 61.10 
Traatsideteenuste osutamine
61.20 
Code: 61.20 
Traadita sideteenuste osutamine
61.30 
Code: 61.30 
Satelliitsideteenuste osutamine
61.90 
Code: 61.90 
Muu telekommunikatsioon
65.11 
Keskpanga tegevus
64.11 
Keskpanga tegevus
65.12 
Muu finantsvahendus
64.19 
Muu rahaloomega seotud finantsvahendus

Page 20/26  
Top