CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Rongi- ja trammivedurite ning veeremi tootmine
30.20 
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
33.17 
Code: 33.17 
Muude transpordivahendite remont ja hooldus
35.30 
Lennukite ja kosmoseaparaatide tootmine
28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
30.30 
Code: 30.30 
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
33.16 
Code: 33.16 
Õhu- ja kosmosesõidukite remont ja hooldus
35.41 
Mootorrattatootmine
30.91 
Mootorrataste tootmine
35.42 
Jalgrattatootmine
30.92 
Jalgrataste ja invasõidukite tootmine
35.43 
Invaliidisõidukite tootmine
30.92 
Jalgrataste ja invasõidukite tootmine
33.17 
Code: 33.17 
Muude transpordivahendite remont ja hooldus
35.50 
Mujal liigitamata veovahendite tootmine
28.22 
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
30.99 
Code: 30.99 
Muude mujal liigitamata transpordivahendite tootmine
31.01 
Code: 31.01 
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
33.17 
Code: 33.17 
Muude transpordivahendite remont ja hooldus
36 
MÖÖBLITOOTMINE; MUJAL LIIGITAMATA TOOTMINE
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
36.11 
Toolide ja istmete tootmine
29.32 
Mootorsõidukite muude osade ja lisaseadmete tootmine
30.11 
Code: 30.11 
Laevade ja ujuvkonstruktsioonide ehitus
30.20 
Code: 30.20 
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
30.30 
Code: 30.30 
Õhu- ja kosmosesõidukite jms tootmine
31.01 
Code: 31.01 
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
31.02 
Code: 31.02 
Köögimööbli tootmine
31.09 
Code: 31.09 
Muu mööbli tootmine
95.24 
Code: 95.24 
Mööbli ja sisustusesemete parandus
36.12 
Muu kontori- ja kauplusemööbli tootmine
28.23 
Kontorimasinate ja -seadmete tootmine, v.a arvutid ja arvuti välisseadmed
31.01 
Code: 31.01 
Kontori- ja kauplusemööbli tootmine
95.24 
Code: 95.24 
Mööbli ja sisustusesemete parandus
36.13 
Muu köögimööbli tootmine
31.02 
Köögimööbli tootmine
95.24 
Code: 95.24 
Mööbli ja sisustusesemete parandus
36.14 
Muu mööbli tootmine
31.09 
Muu mööbli tootmine
95.24 
Code: 95.24 
Mööbli ja sisustusesemete parandus
36.15 
Madratsitootmine
31.03 
Madratsitootmine
36.21 
Müntide tootmine
32.11 
Müntide vermimine
36.22 
Mujal liigitamata väärisesemete jms tootmine
32.12 
Väärisesemete jms toodete tootmine
36.30 
Muusikariistade tootmine
32.20 
Muusikariistade tootmine
33.19 
Code: 33.19 
Muude seadmete remont
95.29 
Code: 95.29 
Muude tarbeesemete ja kodutarvete parandus
36.40 
Sporditarvete tootmine
32.30 
Sporditarvete tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
36.50 
Mängude ja mänguasjade tootmine
26.40 
Tarbeelektroonika tootmine
28.99 
Code: 28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine

Page 14/26  
Top