CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Elektrimootorite, generaatorite ja trafode tootmine
26.11 
Elektronkomponentide tootmine
27.11 
Code: 27.11 
Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
33.14 
Code: 33.14 
Elektriseadmete remont
31.20 
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparaatide tootmine
26.11 
Elektronkomponentide tootmine
27.12 
Code: 27.12 
Elektrijaotusseadmete ja juhtaparatuuri tootmine
27.33 
Code: 27.33 
Juhtmestiku tarvikute tootmine
27.90 
Code: 27.90 
Muude elektriseadmete tootmine
33.14 
Code: 33.14 
Elektriseadmete remont
31.30 
Isoleeritud juhtmete ja kaabli tootmine
26.11 
Elektronkomponentide tootmine
27.31 
Code: 27.31 
Kiudoptilise kaabli tootmine
27.32 
Code: 27.32 
Muu elektroonika- ja elektrijuhtmete või -kaabli tootmine
27.90 
Code: 27.90 
Muude elektriseadmete tootmine
31.40 
Akude, galvaanielementide ja patareide tootmine
27.20 
Patareide ja akude tootmine
31.50 
Elektrivalgustite ja lampide tootmine
27.40 
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
31.61 
Mujal liigitamata mootorite ja sõidukite elektriseadmete tootmine
27.40 
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
29.31 
Code: 29.31 
Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
31.62 
Mujal liigitamata elektriseadmete tootmine
23.44 
Muu tehnilise keraamika tootmine
25.99 
Code: 25.99 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
26.30 
Code: 26.30 
Sideseadmete tootmine
26.51 
Code: 26.51 
Mõõte-, katse- ja navigatsiooniseadmete tootmine
27.11 
Code: 27.11 
Elektrimootorite, -generaatorite ja trafode tootmine
27.40 
Code: 27.40 
Elektriliste valgustusseadmete tootmine
27.90 
Code: 27.90 
Muude elektriseadmete tootmine
28.49 
Code: 28.49 
Muude tööpinkide tootmine
28.99 
Code: 28.99 
Mujal liigitamata erimasinate tootmine
29.31 
Code: 29.31 
Mootorsõidukite elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine
30.20 
Code: 30.20 
Raudteevedurite ja -veeremi tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
33.14 
Code: 33.14 
Elektriseadmete remont
32 
RAADIO-, TELEVISIOONI- JA SIDESEADMETE JA APARATUURI TOOTMINE
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
32.10 
Elektronlampide, kineskoopide ja muude elektronelementide tootmine
26.11 
Elektronkomponentide tootmine
26.12 
Code: 26.12 
Trükkplaatide tootmine
27.90 
Code: 27.90 
Muude elektriseadmete tootmine
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
32.20 
Tele- ja raadiosaatjate, telefon- ja telegraafsideseadmete tootmine
26.30 
Sideseadmete tootmine
95.12 
Code: 95.12 
Sideseadmete parandus
32.30 
Televisiooni- ja raadiovastuvõtjate, heli- ja videosalvestus- ning taasesitusseadmete jms kaupade tootmine
26.11 
Elektronkomponentide tootmine
26.20 
Code: 26.20 
Arvutite ja arvuti välisseadmete tootmine
26.30 
Code: 26.30 
Sideseadmete tootmine

Page 12/26  
Top