CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Euroopa Ühenduse majandustegevuse statistiline liigitus, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Lukkude ja hingede tootmine
33.11 
Metalltoodete remont
28.71 
Terasvaatide jms tootmine
25.91 
Terasvaatide jms mahutite tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
28.72 
Kergmetalltaara tootmine
25.92 
Kergmetalltaara tootmine
28.73 
Traaditoodete tootmine
25.93 
Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
28.74 
Kinnitite, keermestatud toodete, kettide ja vedrude tootmine
25.93 
Traaditoodete, kettide ja vedrude tootmine
25.94 
Code: 25.94 
Kinnituselementide ja keermestatud toodete tootmine
28.75 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
25.71 
Lõike- ja söögiriistade tootmine
25.72 
Code: 25.72 
Lukkude ja hingede tootmine
25.99 
Code: 25.99 
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine
32.99 
Code: 32.99 
Muu mujal liigitamata tootmine
33.11 
Code: 33.11 
Metalltoodete remont
29 
Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine
33.20 
Tööstuslike masinate ja seadmete paigaldus
29.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a lennuki-, sõiduki- ja mootorrattamootorid
28.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.12 
Pumpade ja kompressorite tootmine
28.11 
Mootorite ja turbiinide tootmine, v.a õhusõidukite, mootorsõidukite ja mootorrataste mootorid
28.12 
Code: 28.12 
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
28.13 
Code: 28.13 
Muude pumpade ja kompressorite tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.13 
Kraanide ja ventiilide tootmine
28.12 
Hüdrauliliste ja pneumaatiliste jõuseadmete tootmine
28.14 
Code: 28.14 
Muude kraanide ja ventiilide tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.14 
Laagrite, hammasrataste, ülekandeseadmete ja ajamite tootmine
28.15 
Laagrite, ajamite, hammasülekannete ja ülekandeelementide tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.21 
Tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
28.21 
Ahjude, tööstusahjude ja ahjupõletite tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.22 
Tõstemasinate ja -mehhanismide tootmine
28.22 
Tõste- ja teisaldusseadmete tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
43.29 
Code: 43.29 
Muud ehituspaigaldustööd
29.23 
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
28.25 
Tööstuslike külmutus- ja ventilatsiooniseadmete tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.24 
Mujal liigitamata üldmasinate tootmine
28.29 
Mujal liigitamata üldmasinate ja mehhanismide tootmine
32.50 
Code: 32.50 
Meditsiini- ja hambaraviinstrumentide ning materjalide tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
33.13 
Code: 33.13 
Elektroonika- ja optikaseadmete remont
29.31 
Põllutöötraktorite tootmine
28.30 
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
29.32 
Muude põllu- ja metsatöömasinate tootmine
28.30 
Põllu- ja metsamajandusmasinate tootmine
33.12 
Code: 33.12 
Masinate ja seadmete remont
95.22 
Code: 95.22 
Kodumasinate ning majapidamis- ja aiatööriistade parandus

Page 10/26  
Top