CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Tv-virksomhed
92.20 
Radio- og tv-virksomhed
61.10 
Fastnetbaseret telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
61.20 
Trådløs telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
61.30 
Satellitbaseret telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
61.90 
Anden telekommunikation
64.20 
Telekommunikation
62.01 
Computerprogrammering
72.21 
Edb-forlagsvirksomhed
72.22 
Code: 72.22 
Anden levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
72.40 
Code: 72.40 
Databaseværter og -formidlere
62.02 
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
72.10 
Konsulentvirksomhed vedrørende hardware
72.22 
Code: 72.22 
Anden levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
62.03 
Facility management
72.30 
Databehandling
62.09 
Anden itservicevirksomhed
30.02 
Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
72.22 
Code: 72.22 
Anden levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
72.60 
Code: 72.60 
Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
63.11 
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;
72.30 
Databehandling
72.40 
Code: 72.40 
Databaseværter og -formidlere
63.12 
Webportaler
72.40 
Databaseværter og -formidlere
63.91 
Pressebureauer
92.40 
Pressebureauer
63.99 
Andre informationstjenester i.a.n.
74.87 
Anden forretningsservice i.a.n.
64.11 
Centralbanker
65.11 
Centralbanker
64.19 
Anden pengeinstitutvirksomhed
65.12 
Anden bankvirksomhed
64.20 
Holdingselskabers virksomhed
65.23 
Anden finansieringsvirksomhed i.a.n.
74.15 
Code: 74.15 
Ikke-finansielle holdingselskaber
64.30 
Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.
65.23 
Anden finansieringsvirksomhed i.a.n.
64.91 
Finansiel leasing
65.21 
Finansiel leasing
64.92 
Anden kreditformidling
65.22 
Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv.
64.99 
Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
65.22 
Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv.
65.23 
Code: 65.23 
Anden finansieringsvirksomhed i.a.n.
65.11 
Livsforsikring
66.01 
Livsforsikring
65.12 
Anden forsikring
66.03 
Anden forsikringsvirksomhed
65.20 
Genforsikring
66.01 
Livsforsikring
66.02 
Code: 66.02 
Pensionsforsikring
66.03 
Code: 66.03 
Anden forsikringsvirksomhed
65.30 
Pensionsforsikring
66.02 
Pensionsforsikring
66.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
67.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
66.12 
Værdipapir- og varemægling
67.12 
Børsmæglervirksomhed
67.13 
Code: 67.13 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i.a.n.
66.19 
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring
67.13 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i.a.n.
66.21 
Risiko- og skadesvurdering
67.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
66.22 
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
67.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring

Page 21/26  
Top