CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
34.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
35.50 
Code: 35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
33.12 
Reparation af maskiner
28.52 
Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
29.11 
Code: 29.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
29.12 
Code: 29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
29.13 
Code: 29.13 
Fremstilling af haner og ventiler
29.14 
Code: 29.14 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
29.21 
Code: 29.21 
Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
29.22 
Code: 29.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
29.23 
Code: 29.23 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
29.24 
Code: 29.24 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
29.31 
Code: 29.31 
Fremstilling af landbrugstraktorer
29.32 
Code: 29.32 
Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug
29.41 
Code: 29.41 
Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
29.42 
Code: 29.42 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
29.43 
Code: 29.43 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
29.51 
Code: 29.51 
Fremstilling af maskiner til metalindustrien
29.52 
Code: 29.52 
Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
29.53 
Code: 29.53 
Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien
29.54 
Code: 29.54 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
29.55 
Code: 29.55 
Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien
29.56 
Code: 29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
72.50 
Code: 72.50 
Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr
33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
29.24 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
31.10 
Code: 31.10 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
32.10 
Code: 32.10 
Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter
32.30 
Code: 32.30 
Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer
33.10 
Code: 33.10 
Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler
33.20 
Code: 33.20 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
33.40 
Code: 33.40 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
33.50 
Code: 33.50 
Fremstilling af ure
33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
29.71 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
31.10 
Code: 31.10 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
31.20 
Code: 31.20 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
33.10 
Code: 33.10 
Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler
33.20 
Code: 33.20 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
33.15 
Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
35.11 
Bygning og reparation af skibe
35.12 
Code: 35.12 
Bygning og reparation af både til lystsejlads og sport

Page 13/26  
Top