CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
28.94 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
28.95 
Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
29.55 
Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien
28.96 
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
29.52 
Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
29.56 
Code: 29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
33.20 
Code: 33.20 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
33.40 
Code: 33.40 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
35.30 
Code: 35.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer
36.50 
Code: 36.50 
Fremstilling af spil og legetøj
36.63 
Code: 36.63 
Fremstilling af øvrige varer i.a.n.
29.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
34.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
29.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
34.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
29.31 
Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
31.61 
Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
29.32 
Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
34.30 
Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
36.11 
Code: 36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
30.11 
Bygning af skibe og flydende materiel
35.11 
Bygning og reparation af skibe
36.11 
Code: 36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
30.12 
Bygning af både til fritid og sport
35.12 
Bygning og reparation af både til lystsejlads og sport
30.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
35.20 
Code: 35.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
36.11 
Code: 36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
30.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
29.60 
Fremstilling af våben og ammunition
35.30 
Code: 35.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer
36.11 
Code: 36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
30.40 
Fremstilling af militære kampfartøjer
29.60 
Fremstilling af våben og ammunition
30.91 
Fremstilling af motorcykler
34.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
35.41 
Code: 35.41 
Fremstilling af motorcykler
30.92 
Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
35.42 
Fremstilling af cykler
35.43 
Code: 35.43 
Fremstilling af invalidekøretøjer
36.63 
Code: 36.63 
Fremstilling af øvrige varer i.a.n.
30.99 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
31.01 
Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
36.11 
Code: 36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
36.12 
Code: 36.12 
Fremstilling af andre kontor- og butiksmøbler
31.02 
Fremstilling af køkkenmøbler
36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
36.13 
Code: 36.13 
Fremstilling af andre køkkenmøbler
31.03 
Fremstilling af madrasser
36.15 
Fremstilling af madrasser
31.09 
Fremstilling af andre møbler
36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler

Page 11/26  
Top