CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
31.20 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
31.30 
Code: 31.30 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
32.10 
Code: 32.10 
Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter
28.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
29.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
29.12 
Code: 29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
34.30 
Code: 34.30 
Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
28.12 
Fremstilling af hydraulisk udstyr
29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
29.13 
Code: 29.13 
Fremstilling af haner og ventiler
28.13 
Fremstilling af andre pumper og kompressorer
29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
28.14 
Fremstilling af andre haner og ventiler
29.13 
Fremstilling af haner og ventiler
28.15 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
29.14 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
28.21 
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
29.21 
Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
29.71 
Code: 29.71 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
29.72 
Code: 29.72 
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
28.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
29.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
35.50 
Code: 35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
28.23 
Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
30.01 
Fremstilling af kontormaskiner
32.30 
Code: 32.30 
Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer
36.12 
Code: 36.12 
Fremstilling af andre kontor- og butiksmøbler
28.24 
Fremstilling af motordrevet håndværktøj
29.41 
Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
28.25 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
29.23 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
29.71 
Code: 29.71 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
28.29 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
29.24 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
29.43 
Code: 29.43 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
33.20 
Code: 33.20 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
28.30 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
29.31 
Fremstilling af landbrugstraktorer
29.32 
Code: 29.32 
Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug
29.53 
Code: 29.53 
Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien
28.41 
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
28.62 
Fremstilling af håndværktøj
29.42 
Code: 29.42 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
28.49 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
28.62 
Fremstilling af håndværktøj
29.43 
Code: 29.43 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
31.62 
Code: 31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
28.91 
Fremstilling af maskiner til metallurgi
29.51 
Fremstilling af maskiner til metalindustrien
28.92 
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
28.62 
Fremstilling af håndværktøj
29.52 
Code: 29.52 
Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
34.10 
Code: 34.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
28.93 
Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
29.53 
Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien
28.94 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
29.54 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder

Page 10/26  
Top