CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra stadepladser og markeder
52.62 
Detailhandel fra stadepladser og markeder
47.82 
Detailhandel med tekstiler, beklædningsartikler og fodtøj fra stadepladser og markeder
52.62 
Detailhandel fra stadepladser og markeder
47.89 
Detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder
52.62 
Detailhandel fra stadepladser og markeder
47.91 
Detailhandel fra postordre- eller internetforretninger
52.61 
Detailhandel fra postordreforretninger
52.63 
Code: 52.63 
Anden detailhandel bortset fra butikshandel
47.99 
Anden detailhandel undtagen fra forretninger, stadepladser og markeder
52.63 
Anden detailhandel bortset fra butikshandel
49.10 
Passagertransport med regional- eller fjerntog
60.10 
Jernbaner
49.20 
Godstransport med tog
60.10 
Jernbaner
49.31 
Landpassagertransport i by- og forstadsområder
60.21 
Anden landpassagertransport, rutefart
49.32 
Taxikørsel
60.22 
Taxikørsel
49.39 
Anden landpassagertransport i.a.n.
60.21 
Anden landpassagertransport, rutefart
60.23 
Code: 60.23 
Anden landpassagertransport
49.41 
Vejgodstransport
60.24 
Vejgodstransport
49.42 
Flytteforretninger
60.24 
Vejgodstransport
49.50 
Rørtransport
60.30 
Rørtransport
50.10 
Sø- og kysttransport af passagerer
61.10 
Sø- og kysttransport
50.20 
Sø- og kysttransport af gods
61.10 
Sø- og kysttransport
50.30 
Transport af passagerer ad indre vandveje
61.20 
Transport ad indre vandveje
50.40 
Transport af gods ad indre vandveje
61.20 
Transport ad indre vandveje
51.10 
Lufttransport af passagerer
62.10 
Ruteflyvning
62.20 
Code: 62.20 
Charterflyvning
51.21 
Lufttransport af gods
62.10 
Ruteflyvning
62.20 
Code: 62.20 
Charterflyvning
51.22 
Rumfart
62.30 
Rumfart
52.10 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
63.12 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
52.21 
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
11.10 
Udvinding af råolie og naturgas
50.20 
Code: 50.20 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
60.10 
Code: 60.10 
Jernbaner
63.21 
Code: 63.21 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
11.10 
Udvinding af råolie og naturgas
61.10 
Code: 61.10 
Sø- og kysttransport
61.20 
Code: 61.20 
Transport ad indre vandveje
63.22 
Code: 63.22 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart
52.23 
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
62.30 
Rumfart
63.23 
Code: 63.23 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport
52.24 
Godshåndtering
63.11 
Godsbehandling
52.29 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
63.40 
Anden transportformidling
53.10 
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
64.11 
Offentlig postbefordring
53.20 
Andre post- og kurértjenester
64.12 
Kurertjeneste bortset fra offentlig postbefordring
55.10 
Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter
55.10 
Hoteller

Page 19/26  
Top