CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.12 
Code: 01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.12 
Dyrkning af ris
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.13 
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.12 
Code: 01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.14 
Dyrkning af sukkerrør
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.15 
Dyrkning af tobak
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.16 
Dyrkning af tekstilplanter
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.19 
Dyrkning af andre etårige afgrøder
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.12 
Code: 01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.21 
Dyrkning af druer
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.22 
Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.23 
Dyrkning af citrusfrugter
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.24 
Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.25 
Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.13 
Code: 01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.26 
Dyrkning af olieholdige frugter
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.13 
Code: 01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.27 
Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.28 
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.12 
Code: 01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.13 
Code: 01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.29 
Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
02.01 
Code: 02.01 
Skovbrug og skovning
01.30 
Planteformering
01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.41 
Avl af malkekvæg
01.21 
Kvægbrug, mejeribrug
01.42 
Avl af andet kvæg og bøfler
01.21 
Kvægbrug, mejeribrug
01.43 
Avl af heste og dyr af hestefamilien
01.22 
Avl af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler
01.44 
Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01.25 
Anden husdyravl
01.45 
Avl af får og geder
01.22 
Avl af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler
01.46 
Svineavl
01.23 
Svineavl
01.47 
Fjerkræavl
01.24 
Fjerkræavl
01.49 
Avl af andre dyr
01.22 
Avl af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler
01.25 
Code: 01.25 
Anden husdyravl
01.50 
Blandet drift
01.30 
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01.61 
Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01.41 
Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug; anlæg af haver og parkanlæg
01.62 
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01.42 
Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
92.72 
Code: 92.72 
Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i.a.n.
01.63 
Forarbejdning af afgrøder efter høst
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.13 
Code: 01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer

Page 1/26  
Top