CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Koldtrækning
24.31 
Fremstilling af stænger ved koldtrækning
27.32 
Koldvalsning af stålbånd
24.32 
Fremstilling af stålbånd ved koldvalsning
27.33 
Koldbehandling
24.33 
Koldbehandling
27.34 
Trådtrækning
24.34 
Fremstilling af tråd ved koldtrækning
27.41 
Fremstilling af ædelmetaller
24.41 
Fremstilling af ædelmetaller
27.42 
Fremstilling af aluminium
24.42 
Fremstilling af aluminium
27.43 
Fremstilling af bly, zink og tin
24.43 
Fremstilling af bly, zink og tin
25.99 
Code: 25.99 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
27.44 
Fremstilling af kobber
24.44 
Fremstilling af kobber
27.45 
Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
24.45 
Anden fremstilling af ikke-jernholdige metaller
27.51 
Støbning af jernprodukter
24.51 
Støbning af jernprodukter
27.52 
Støbning af stålprodukter
24.52 
Støbning af stålprodukter
27.53 
Støbning af letmetalprodukter
24.53 
Støbning af letmetalprodukter
27.54 
Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
24.54 
Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter
28 
Jern- og metalvareindustri
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
28.11 
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
24.33 
Koldbehandling
25.11 
Code: 25.11 
Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
41.20 
Code: 41.20 
Opførelse af bygninger
28.12 
Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal
25.12 
Fremstilling af døre og vinduer af metal
43.32 
Code: 43.32 
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
28.21 
Fremstilling af tanke og beholdere af metal
25.29 
Fremstilling af andre tanke og beholdere af metal
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
28.22 
Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
25.21 
Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
43.22 
Code: 43.22 
VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
28.30 
Fremstilling af dampgeneratorer undtagen centralvarmekedler
25.30 
Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
28.40 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
25.50 
Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi
28.51 
Behandling og coating af metal
25.61 
Overfladebehandling af metal
28.52 
Almindelige maskinforarbejdningsprocesser
25.62 
Maskinforarbejdning
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
28.61 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
25.71 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
28.62 
Fremstilling af håndværktøj
25.73 
Fremstilling af håndværktøj
28.41 
Code: 28.41 
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
28.49 
Code: 28.49 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
28.92 
Code: 28.92 
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
28.63 
Fremstilling af låse og hængsler
25.72 
Fremstilling af låse og hængsler

Page 9/26  
Top