CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Brydning af uran- og thoriummalme
09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
13.10 
Brydning af jernmalm
07.10 
Brydning af jernmalm
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
13.20 
Brydning af ikke-jernholdige metalmalme undtagen uran- og thoriummalme
07.29 
Brydning af andre ikke-jernholdige metalmalme
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.11 
Brydning af pyntesten og sten til bygge- og anlægsvirksomhed
08.11 
Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.12 
Brydning af kalksten, gips og kalk
08.11 
Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.13 
Brydning af skifer
08.11 
Brydning af pynte- og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.21 
Grus- og sandgrave
08.12 
Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.22 
Udvinding af ler og kaolin
08.12 
Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.30 
Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
08.91 
Indvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
14.40 
Saltudvinding
08.93 
Saltindvinding
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
10.84 
Code: 10.84 
Fremstilling af smagspræparater og krydderier
14.50 
Anden råstofudvinding i.a.n.
08.99 
Anden råstofindvinding i.a.n.
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
38.21 
Code: 38.21 
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
15.11 
Produktion og konservering af kød
10.11 
Forarbejdning og konservering af kød
15.12 
Produktion og konservering af fjerkrækød
10.11 
Forarbejdning og konservering af kød
10.12 
Code: 10.12 
Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
15.13 
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
10.13 
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
10.85 
Code: 10.85 
Fremstilling af færdigretter
10.89 
Code: 10.89 
Fremstilling af andre fødevarer i.a.n.
15.20 
Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter
10.20 
Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr
10.85 
Code: 10.85 
Fremstilling af færdigretter
15.31 
Forarbejdning og konservering af kartofler
10.31 
Forarbejdning og konservering af kartofler
15.32 
Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
10.32 
Fremstilling af frugt- og grøntsagssaft
15.33 
Forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager i.a.n.
10.39 
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
10.85 
Code: 10.85 
Fremstilling af færdigretter
15.41 
Fremstilling af rå olier og fedtstoffer
10.41 
Fremstilling af olier og fedtstoffer
15.42 
Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer
10.41 
Fremstilling af olier og fedtstoffer
15.43 
Fremstilling af margarine og lignende spiselige fedtstoffer
10.42 
Fremstilling af margarine o.l. spiselige fedtstoffer
15.51 
Mejerier samt ostefremstilling
10.51 
Mejerier samt ostefremstilling
15.52 
Fremstilling af konsumis
10.52 
Fremstilling af konsumis

Page 3/26  
Top