CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
74.20 
Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning
71.11 
Arkitektvirksomhed
71.12 
Code: 71.12 
Ingeniørvirksomhed og lignende teknisk rådgivning
74.20 
Code: 74.20 
Fotografisk virksomhed
74.90 
Code: 74.90 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
74.30 
Teknisk afprøvning og analyse
71.20 
Teknisk afprøvning og analyse
74.40 
Reklamevirksomhed
73.11 
Reklamebureauer
73.12 
Code: 73.12 
Reklameplads i medier
74.50 
Formidling af arbejdskraft
78.10 
Arbejdsformidlingskontorer
78.20 
Code: 78.20 
Vikarbureauer
78.30 
Code: 78.30 
Anden personaleformidling
74.60 
Detektiv- og overvågningsvirksomhed
74.90 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
80.10 
Code: 80.10 
Private vagt- og sikkerhedstjenester
80.20 
Code: 80.20 
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
80.30 
Code: 80.30 
Overvågning
74.70 
Rengøringsvirksomhed
81.21 
Almindelig rengøring i bygninger
81.22 
Code: 81.22 
Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler
81.29 
Code: 81.29 
Andre rengøringsydelser
74.81 
Fotografisk virksomhed
74.20 
Fotografisk virksomhed
74.82 
Pakkerier
82.92 
Pakkerier
74.85 
Sekretær- og oversættelsesvirksomhed
74.30 
Oversættelse og tolkning
82.11 
Code: 82.11 
Kombinerede administrationsserviceydelser
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
82.99 
Code: 82.99 
Anden forretningsservice i.a.n.
74.86 
Call centres virksomhed
82.20 
Call centres virksomhed
74.87 
Anden forretningsservice i.a.n.
59.20 
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
63.99 
Code: 63.99 
Andre informationstjenester i.a.n.
74.10 
Code: 74.10 
Specialiseret designarbejde
74.90 
Code: 74.90 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
77.40 
Code: 77.40 
Leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende produkter, dog ikke ophavsretbeskyttede værker
82.30 
Code: 82.30 
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
82.91 
Code: 82.91 
Inkassovirksomhed og kreditoplysning
82.99 
Code: 82.99 
Anden forretningsservice i.a.n.
75.11 
Generelle offentlige tjenester
84.11 
Generelle offentlige tjenester
75.12 
Administration af den virksomhed, som udøves inden for sundhedspleje og undervisning samt på det kulturelle og sociale område undtagen socialforsikring
84.12 
Administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur og sociale forhold undtagen socialsikring
75.13 
Administration af erhvervsfremme af erhvervstilsagn
82.99 
Anden forretningsservice i.a.n.
84.13 
Code: 84.13 
Administration af og bidrag til erhvervsfremme
75.14 
Tjenesteydelser over for den offentlige sektor som helhed
81.10 
Kombinerede serviceydelser
84.11 
Code: 84.11 
Generelle offentlige tjenester
91.01 
Code: 91.01 
Biblioteker og arkiver
75.21 
Udenrigsanliggender
84.21 
Udenrigsanliggender

Page 23/26  
Top