CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
72.10 
Konsulentvirksomhed vedrørende hardware
62.02 
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
72.21 
Edb-forlagsvirksomhed
58.21 
Udgivelse af computerspil
58.29 
Code: 58.29 
Anden udgivelse af software
62.01 
Code: 62.01 
Computerprogrammering
72.22 
Anden levering af programmel og konsulentbistand vedrørende software
62.01 
Computerprogrammering
62.02 
Code: 62.02 
Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi
62.09 
Code: 62.09 
Anden itservicevirksomhed
72.30 
Databehandling
62.03 
Facility management
63.11 
Code: 63.11 
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
72.40 
Databaseværter og -formidlere
58.11 
Udgivelse af bøger
58.12 
Code: 58.12 
Udgivelse af telefonbøger og adresselister
58.13 
Code: 58.13 
Udgivelse af aviser og dagblade
58.14 
Code: 58.14 
Udgivelse af ugeblade og magasiner
58.19 
Code: 58.19 
Anden udgivervirksomhed
58.21 
Code: 58.21 
Udgivelse af computerspil
58.29 
Code: 58.29 
Anden udgivelse af software
59.20 
Code: 59.20 
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
60.10 
Code: 60.10 
Radiovirksomhed
60.20 
Code: 60.20 
Tv-virksomhed
62.01 
Code: 62.01 
Computerprogrammering
63.11 
Code: 63.11 
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser;
63.12 
Code: 63.12 
Webportaler
72.50 
Vedligeholdelse og reparation af kontor- og bogholderimaskiner samt edb-udstyr
33.12 
Reparation af maskiner
95.11 
Code: 95.11 
Reparation af computere og ydre enheder
72.60 
Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
62.09 
Anden itservicevirksomhed
73.10 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
72.11 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for bioteknologi
72.19 
Code: 72.19 
Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik
72.20 
Code: 72.20 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
73.20 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
72.20 
Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber
74.11 
Advokatvirksomhed
69.10 
Juridisk bistand
74.12 
Bogførings- og revisionsvirksomhed; skatterådgivning
69.20 
Bogføring og revision; skatterådgivning
74.13 
Markedsanalyser og offentlig meningsmåling
73.20 
Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
74.14 
Virksomhedsrådgivning
02.40 
Serviceydelser til skovbrug
70.21 
Code: 70.21 
Public relations og kommunikation
70.22 
Code: 70.22 
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
74.90 
Code: 74.90 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
85.60 
Code: 85.60 
Hjælpeydelser i forbindelse med undervisning
74.15 
Ikke-finansielle holdingselskaber
64.20 
Holdingselskabers virksomhed
70.10 
Code: 70.10 
Hovedsæders virksomhed

Page 22/26  
Top