CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
65.21 
Finansiel leasing
64.91 
Finansiel leasing
65.22 
Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv.
64.92 
Anden kreditformidling
64.99 
Code: 64.99 
Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
65.23 
Anden finansieringsvirksomhed i.a.n.
64.20 
Holdingselskabers virksomhed
64.30 
Code: 64.30 
Investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l.
64.99 
Code: 64.99 
Anden finansiel formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.
66.01 
Livsforsikring
65.11 
Livsforsikring
65.20 
Code: 65.20 
Genforsikring
66.02 
Pensionsforsikring
65.20 
Genforsikring
65.30 
Code: 65.30 
Pensionsforsikring
66.03 
Anden forsikringsvirksomhed
65.12 
Anden forsikring
65.20 
Code: 65.20 
Genforsikring
67.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
66.11 
Forvaltning af kapitalmarkeder
67.12 
Børsmæglervirksomhed
66.12 
Værdipapir- og varemægling
66.30 
Code: 66.30 
Formueforvaltning
67.13 
Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed i.a.n.
66.12 
Værdipapir- og varemægling
66.19 
Code: 66.19 
Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring
67.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
66.21 
Risiko- og skadesvurdering
66.22 
Code: 66.22 
Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed
66.29 
Code: 66.29 
Andre hjælpetjenester i forbindelse med forsikring og pensionsforsikring
70.11 
Udstykning og salg af fast ejendom
41.10 
Gennemførelse af byggeprojekter
42 
Code: 42 
Anlægsarbejder
70.12 
Køb og salg af egen fast ejendom
68.10 
Køb og salg af egen fast ejendom
70.20 
Udlejning af egen fast ejendom
68.20 
Udlejning af og virksomhed i forbindelse med egen eller leaset fast ejendom
70.31 
Ejendomsmæglere
68.31 
Ejendomsmæglere
70.32 
Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
68.32 
Administration af fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis
81.10 
Code: 81.10 
Kombinerede serviceydelser
71.10 
Biludlejning
77.11 
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
71.21 
Udlejning af andet materiel til landtransport
77.12 
Udlejning og leasing af lastbiler
77.39 
Code: 77.39 
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
71.22 
Udlejning af skibe
77.34 
Udlejning og leasing af skibe og både
71.23 
Udlejning af luftfartøjer
77.35 
Udlejning og leasing af luftfartøjer
71.31 
Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
77.31 
Udlejning og leasing af landbrugsmaskiner og -udstyr
71.32 
Udlejning af entreprenørmateriel
77.32 
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel
77.39 
Code: 77.39 
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
71.33 
Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner
77.33 
Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr
71.34 
Udlejning af andre maskiner og udstyr i.a.n.
77.39 
Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n.
71.40 
Udlejning af varer til personlig brug og husholdningsbrug i.a.n.
77.21 
Udlejning og leasing af varer til fritid og sport
77.22 
Code: 77.22 
Udlejning af videobånd og videodisks
77.29 
Code: 77.29 
Udlejning og leasing af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug

Page 21/26  
Top