CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
60.22 
Taxikørsel
49.32 
Taxikørsel
60.23 
Anden landpassagertransport
49.39 
Anden landpassagertransport i.a.n.
60.24 
Vejgodstransport
49.41 
Vejgodstransport
49.42 
Code: 49.42 
Flytteforretninger
60.30 
Rørtransport
49.50 
Rørtransport
61.10 
Sø- og kysttransport
50.10 
Sø- og kysttransport af passagerer
50.20 
Code: 50.20 
Sø- og kysttransport af gods
52.22 
Code: 52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
61.20 
Transport ad indre vandveje
50.30 
Transport af passagerer ad indre vandveje
50.40 
Code: 50.40 
Transport af gods ad indre vandveje
52.22 
Code: 52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
62.10 
Ruteflyvning
51.10 
Lufttransport af passagerer
51.21 
Code: 51.21 
Lufttransport af gods
62.20 
Charterflyvning
51.10 
Lufttransport af passagerer
51.21 
Code: 51.21 
Lufttransport af gods
62.30 
Rumfart
51.22 
Rumfart
52.23 
Code: 52.23 
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
63.11 
Godsbehandling
52.24 
Godshåndtering
63.12 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
52.10 
Oplagrings- og pakhusvirksomhed
63.21 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
52.21 
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
63.22 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart
52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
85.32 
Code: 85.32 
Tekniske skoler og fagskoler
63.23 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med lufttransport
52.23 
Serviceydelser i forbindelse med luftfart
85.32 
Code: 85.32 
Tekniske skoler og fagskoler
63.30 
Rejse- og turistbureauer; vejledning og bistand for turister i.a.n.
79.11 
Rejsebureauer
79.12 
Code: 79.12 
Rejsearrangører
79.90 
Code: 79.90 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
63.40 
Anden transportformidling
52.29 
Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
74.90 
Code: 74.90 
Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n.
64.11 
Offentlig postbefordring
53.10 
Posttjenester omfattet af forsyningspligten
82.19 
Code: 82.19 
Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice
64.12 
Kurertjeneste bortset fra offentlig postbefordring
53.20 
Andre post- og kurértjenester
64.20 
Telekommunikation
60.10 
Radiovirksomhed
60.20 
Code: 60.20 
Tv-virksomhed
61.10 
Code: 61.10 
Fastnetbaseret telekommunikation
61.20 
Code: 61.20 
Trådløs telekommunikation
61.30 
Code: 61.30 
Satellitbaseret telekommunikation
61.90 
Code: 61.90 
Anden telekommunikation
65.11 
Centralbanker
64.11 
Centralbanker
65.12 
Anden bankvirksomhed
64.19 
Anden pengeinstitutvirksomhed

Page 20/26  
Top