CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
45.22 
Udførelse af tagdækning og tagkonstruktioner
43.91 
Tagdækningsvirksomhed
43.99 
Code: 43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.
45.23 
Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg
41.20 
Opførelse af bygninger
42.11 
Code: 42.11 
Anlæg af veje og motorveje
42.12 
Code: 42.12 
Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
42.99 
Code: 42.99 
Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
45.24 
Udførelse af vandbygningsanlæg
42.21 
Anlæg af ledningsnet til væsker
42.91 
Code: 42.91 
Udførelse af vandbygningsanlæg
43.99 
Code: 43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.
45.25 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
42.21 
Anlæg af ledningsnet til væsker
43.99 
Code: 43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.
45.31 
El-installationsvirksomhed
43.21 
El-installation
43.22 
Code: 43.22 
VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
43.29 
Code: 43.29 
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
80.20 
Code: 80.20 
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer
45.32 
Isoleringsvirksomhed
43.29 
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
45.33 
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
43.22 
VVS- og blikkenslagerforretninger, installation af varme- og airconditioninganlæg
45.34 
Anden installationsvirksomhed
43.21 
El-installation
43.29 
Code: 43.29 
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
45.41 
Stukkatørvirksomhed
43.31 
Stukkatørvirksomhed
45.42 
Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
43.32 
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
45.43 
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.33 
Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
45.44 
Maler- og glarmesterforretninger
43.34 
Maler- og glarmestervirksomhed
45.45 
Andet færdiggørelsesarbejde
43.39 
Anden bygningsfærdiggørelse
43.99 
Code: 43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.
45.50 
Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.
50.10 
Handel med motorkøretøjer
45.11 
Salg af biler og lette motorkøretøjer
45.19 
Code: 45.19 
Salg af andre motorkøretøjer
50.20 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
45.20 
Vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer
52.21 
Code: 52.21 
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
50.30 
Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.31 
Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
45.32 
Code: 45.32 
Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer
50.40 
Handel med, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele samt tilbehør hertil
45.40 
Salg, vedligeholdelse og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil
50.50 
Servicestationer
47.30 
Servicestationer
51.11 
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
46.11 
Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
51.12 
Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
46.12 
Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien
51.13 
Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
46.13 
Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
51.14 
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr og skibe samt flyvemaskiner
46.14 
Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe og flyvemaskiner
51.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
46.15 
Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram
51.16 
Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
46.16 
Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer

Page 16/26  
Top