CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
35.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
30.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
33.17 
Code: 33.17 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
35.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer
28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
30.30 
Code: 30.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
33.16 
Code: 33.16 
Reparation og vedligeholdelse af luft- og rumfartøjer
35.41 
Fremstilling af motorcykler
30.91 
Fremstilling af motorcykler
35.42 
Fremstilling af cykler
30.92 
Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
35.43 
Fremstilling af invalidekøretøjer
30.92 
Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
33.17 
Code: 33.17 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
35.50 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
28.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
30.99 
Code: 30.99 
Fremstilling af andre transportmidler i.a.n.
31.01 
Code: 31.01 
Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
33.17 
Code: 33.17 
Reparation og vedligeholdelse af andre transportmidler
36 
Fremstilling af møbler; fremstillingsvirksomhed i.a.n.
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
36.11 
Fremstilling af stole og andre siddemøbler
29.32 
Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
30.11 
Code: 30.11 
Bygning af skibe og flydende materiel
30.20 
Code: 30.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
30.30 
Code: 30.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
31.01 
Code: 31.01 
Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
31.02 
Code: 31.02 
Fremstilling af køkkenmøbler
31.09 
Code: 31.09 
Fremstilling af andre møbler
95.24 
Code: 95.24 
Reparation af møbler og boligudstyr
36.12 
Fremstilling af andre kontor- og butiksmøbler
28.23 
Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
31.01 
Code: 31.01 
Fremstilling af kontor- og butiksmøbler
95.24 
Code: 95.24 
Reparation af møbler og boligudstyr
36.13 
Fremstilling af andre køkkenmøbler
31.02 
Fremstilling af køkkenmøbler
95.24 
Code: 95.24 
Reparation af møbler og boligudstyr
36.14 
Fremstilling af andre møbler
31.09 
Fremstilling af andre møbler
95.24 
Code: 95.24 
Reparation af møbler og boligudstyr
36.15 
Fremstilling af madrasser
31.03 
Fremstilling af madrasser
36.21 
Prægning af mønter
32.11 
Prægning af mønter
36.22 
Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l.
32.12 
Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
36.30 
Fremstilling af musikinstrumenter
32.20 
Fremstilling af musikinstrumenter
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
95.29 
Code: 95.29 
Reparation af andre varer til personlig brug og husholdningsbrug
36.40 
Fremstilling af sportsrekvisitter
32.30 
Fremstilling af sportsudstyr
32.99 
Code: 32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
36.50 
Fremstilling af spil og legetøj
26.40 
Fremstilling af elektronik til husholdninger
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.

Page 14/26  
Top