CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
31.10 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
27.11 
Code: 27.11 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
31.20 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
27.12 
Code: 27.12 
Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater
27.33 
Code: 27.33 
Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
27.90 
Code: 27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
31.30 
Fremstilling af isolerede ledninger og kabler
26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
27.31 
Code: 27.31 
Fremstilling af lyslederkabler
27.32 
Code: 27.32 
Fremstilling af andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler
27.90 
Code: 27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
31.40 
Fremstilling af akkumulatorer, primærelementer og primærbatterier
27.20 
Fremstilling af batterier og akkumulatorer
31.50 
Fremstilling af belysningsarmaturer og elektriske glødelamper
27.40 
Fremstilling af elektriske belysningsartikler
31.61 
Fremstilling af elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n.
27.40 
Fremstilling af elektriske belysningsartikler
29.31 
Code: 29.31 
Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
31.62 
Fremstilling af andet elektrisk og elektronisk udstyr i.a.n.
23.44 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
25.99 
Code: 25.99 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
26.30 
Code: 26.30 
Fremstilling af kommunikationsudstyr
26.51 
Code: 26.51 
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
27.11 
Code: 27.11 
Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer
27.40 
Code: 27.40 
Fremstilling af elektriske belysningsartikler
27.90 
Code: 27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
28.49 
Code: 28.49 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
29.31 
Code: 29.31 
Fremstilling af elektrisk og elektronisk udstyr til motorkøretøjer
30.20 
Code: 30.20 
Fremstilling af lokomotiver og andet rullende materiel til jernbaner og sporveje
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
32 
Fremstilling af telemateriel
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
32.10 
Fremstilling af elektronrør og andre elektroniske komponenter
26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
26.12 
Code: 26.12 
Fremstilling af printplader o.l.
27.90 
Code: 27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
32.20 
Fremstilling af sendere til fjernsyn og radiofoni samt apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi
26.30 
Fremstilling af kommunikationsudstyr
95.12 
Code: 95.12 
Reparation af kommunikationsudstyr
32.30 
Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer
26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
26.20 
Code: 26.20 
Fremstilling af computere og ydre enheder
26.30 
Code: 26.30 
Fremstilling af kommunikationsudstyr

Page 12/26  
Top