CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
28.63 
Fremstilling af låse og hængsler
33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
28.71 
Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
25.91 
Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
28.72 
Fremstilling af letmetalemballage
25.92 
Fremstilling af letmetalemballage
28.73 
Fremstilling af trådvarer
25.93 
Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
28.74 
Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre
25.93 
Fremstilling af trådvarer, kæder og fjedre
25.94 
Code: 25.94 
Fremstilling af lukkeanordninger, bolte, skruer og møtrikker
28.75 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
25.71 
Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber
25.72 
Code: 25.72 
Fremstilling af låse og hængsler
25.99 
Code: 25.99 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
32.99 
Code: 32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
29 
Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n.
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
29.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
28.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.12 
Fremstilling af pumper og kompressorer
28.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
28.12 
Code: 28.12 
Fremstilling af hydraulisk udstyr
28.13 
Code: 28.13 
Fremstilling af andre pumper og kompressorer
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.13 
Fremstilling af haner og ventiler
28.12 
Fremstilling af hydraulisk udstyr
28.14 
Code: 28.14 
Fremstilling af andre haner og ventiler
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.14 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
28.15 
Fremstilling af lejer, tandhjul, tandhjulsudvekslinger og drivelementer
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.21 
Fremstilling af ovne og fyringsaggregater
28.21 
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
28.22 
Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
43.29 
Code: 43.29 
Anden bygningsinstallationsvirksomhed
29.23 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
28.25 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.24 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
28.29 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
32.50 
Code: 32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
29.31 
Fremstilling af landbrugstraktorer
28.30 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.32 
Fremstilling af andre maskiner til land- og skovbrug
28.30 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
95.22 
Code: 95.22 
Reparation af husholdningsapparater og redskaber til hus og have

Page 10/26  
Top