CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
41.20 
Opførelse af bygninger
43.32 
Code: 43.32 
Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
25.24 
Fremstilling af andre plastprodukter
22.29 
Fremstilling af andre plastprodukter
27.33 
Code: 27.33 
Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler
32.99 
Code: 32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
26.11 
Fremstilling af planglas
23.11 
Fremstilling af planglas
26.12 
Formning og forarbejdning af planglas
23.12 
Formning og forarbejdning af planglas
26.13 
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
23.13 
Fremstilling af flasker, drikkeglas mv.
26.14 
Fremstilling af glasfibre
23.14 
Fremstilling af glasfiber
26.15 
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
23.19 
Fremstilling og bearbejdning af andet glas (herunder teknisk glas)
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
26.21 
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
23.41 
Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande
26.22 
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
23.42 
Fremstilling af keramiske sanitetsartikler
26.23 
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
23.43 
Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele
26.24 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
23.44 
Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug
26.25 
Fremstilling af andre keramiske produkter
23.49 
Fremstilling af andre keramiske produkter
26.26 
Fremstilling af ildfaste keramiske produkter
23.20 
Fremstilling af ildfaste produkter
26.30 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
23.31 
Fremstilling af keramiske teglsten og gulvfliser
26.40 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
23.32 
Fremstilling af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
26.51 
Fremstilling af cement
23.51 
Fremstilling af cement
26.52 
Fremstilling af kalk
23.52 
Fremstilling af kalk og gips
26.53 
Fremstilling af gips
23.52 
Fremstilling af kalk og gips
26.61 
Fremstilling af byggematerialer af beton
23.61 
Fremstilling af byggematerialer af beton
26.62 
Fremstilling af byggematerialer af gips
23.62 
Fremstilling af byggematerialer af gips
26.63 
Fremstilling af færdigblandet beton
23.63 
Fremstilling af færdigblandet beton
26.64 
Fremstilling af mørtel
23.64 
Fremstilling af mørtel
26.65 
Fremstilling af fibercement
23.65 
Fremstilling af fibercement
26.66 
Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
23.69 
Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter
26.70 
Tilhugning og færdigbearbejdning af pyntesten og sten til bygge- og anlægsvirksomhed
23.70 
Tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten
26.81 
Fremstilling af slibemidler
23.91 
Fremstilling af slibemidler
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
26.82 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
23.99 
Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.
27.10 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
24.10 
Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer
27.21 
Fremstilling af støbejernsrør
24.51 
Støbning af jernprodukter
27.22 
Fremstilling af stålrør
24.20 
Fremstilling af rør og hule profiler og tilhørende fittings af stål

Page 8/26  
Top