CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Oparbejdning af nukleart brændsel
38.12 
Indsamling af farligt affald
38.22 
Code: 38.22 
Behandling og bortskaffelse af farligt affald
24.11 
Fremstilling af industrigasser
20.11 
Fremstilling af industrigasser
24.12 
Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
20.12 
Fremstilling af farvestoffer og pigmenter
24.13 
Fremstilling af andre uorganiske kemiske grundstoffer
20.13 
Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier
24.14 
Fremstilling af andre organiske kemiske grundstoffer
19.10 
Fremstilling af koks mv.
20.14 
Code: 20.14 
Fremstilling af andre organiske basiskemikalier
24.15 
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
20.15 
Fremstilling af gødningsstoffer og nitrogenprodukter
38.21 
Code: 38.21 
Behandling og bortskaffelse af ikke-farligt affald
24.16 
Fremstilling af basisplast
20.16 
Fremstilling af plast i ubearbejdet form
24.17 
Fremstilling af syntetisk rågummi
20.17 
Fremstilling af syntetisk gummi i ubearbejdet form
24.20 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
20.20 
Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter
24.30 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, blæk og tusch samt tætningsmaterialer
20.30 
Fremstilling af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer
24.41 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
21.10 
Fremstilling af farmaceutiske råvarer
24.42 
Fremstilling af farmaceutiske præparater
21.20 
Fremstilling af farmaceutiske præparater
32.50 
Code: 32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
24.51 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
20.41 
Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler
20.42 
Code: 20.42 
Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
24.52 
Fremstilling af parfume og toiletmidler
20.42 
Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv.
24.61 
Fremstilling af sprængstoffer
20.51 
Fremstilling af sprængstoffer
24.62 
Fremstilling af lim og gelatine
20.52 
Fremstilling af lim
20.59 
Code: 20.59 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
24.63 
Fremstilling af æteriske olier
20.53 
Fremstilling af æteriske olier
24.64 
Fremstilling af fotokemiske produkter
20.59 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
24.65 
Fremstilling af uindspillede medier
26.80 
Fremstilling af magnetiske og optiske media
24.66 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
20.59 
Fremstilling af andre kemiske produkter i.a.n.
26.11 
Code: 26.11 
Fremstilling af elektroniske komponenter
24.70 
Fremstilling af kemofibre
20.60 
Fremstilling af kemofibre
25.11 
Fremstilling af gummidæk og gummislanger
22.11 
Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
25.12 
Vulkaniseringsanstalter
22.11 
Fremstilling af gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk
25.13 
Fremstilling af andre gummiprodukter
22.19 
Fremstilling af andre gummiprodukter
32.50 
Code: 32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
32.99 
Code: 32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
25.21 
Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
22.21 
Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
33.20 
Code: 33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
25.22 
Fremstilling af plastemballage
22.22 
Fremstilling af plastemballage
25.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
22.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
27.33 
Code: 27.33 
Fremstilling af tilbehør til ledninger og kabler

Page 7/26  
Top