CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Andre sportsaktiviteter
93.19 
Andre sportsaktiviteter
93.29 
Code: 93.29 
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
92.71 
Lotteri- og totalisatorspil
92.00 
Lotteri- og anden spillevirksomhed
92.72 
Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i.a.n.
01.62 
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
78.10 
Code: 78.10 
Arbejdsformidlingskontorer
79.90 
Code: 79.90 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
93.29 
Code: 93.29 
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
93.01 
Vaskerier og renserier
96.01 
Vaskerier og renserier
93.02 
Frisør- og skønhedssaloner
96.02 
Frisør- og skønhedssaloner
93.03 
Bedemænd og begravelsesvæsen
96.03 
Bedemænd og begravelsesvæsen
93.04 
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
93.13 
Fitnesscentre
96.04 
Code: 96.04 
Aktiviteter vedrørende fysisk velvære
93.05 
Anden servicevirksomhed i.a.n.
85.51 
Undervisning inden for sport og fritid
96.09 
Code: 96.09 
Andre personlige serviceydelser i.a.n.
95.00 
Husholdningers aktiviteter i deres egenskab af arbejdsgivere for ansat medhjælp
97.00 
Husholdninger med ansat medhjælp
96.00 
Private husholdningers produktion af varer til eget brug, ikke nærmere angivet
98.10 
Private husholdningers produktion af varer til eget brug, i.a.n.
97.00 
Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, ikke nærmere angivet
98.20 
Private husholdningers produktion af tjenesteydelser til eget brug, i.a.n.
99.00 
Eksterritoriale organer
99.00 
Ekstraterritoriale organisationer og organer

Page 26/26  
Top