CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
Renholdelse, rensning og lignende virksomhed
81.29 
Andre rengøringsydelser
91.11 
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
94.11 
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer
91.12 
Faglige sammenslutninger
94.12 
Faglige sammenslutninger
91.20 
Fagforeninger
94.20 
Fagforeninger
91.31 
Religiøse organisationer
94.91 
Religiøse institutioner og foreninger
91.32 
Politiske organisationer
94.92 
Politiske partier
91.33 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
94.99 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
92.11 
Film- og videoproduktion
59.11 
Produktion af film, video- og tv-programmer
59.12 
Code: 59.12 
Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer
59.20 
Code: 59.20 
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
92.12 
Film- og videoformidling
59.13 
Distribution af film, video- og tv-programmer
92.13 
Filmfremvisning
59.14 
Biografer
92.20 
Radio- og tv-virksomhed
59.11 
Produktion af film, video- og tv-programmer
59.20 
Code: 59.20 
Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik
60.10 
Code: 60.10 
Radiovirksomhed
60.20 
Code: 60.20 
Tv-virksomhed
92.31 
Udøvende kunstnerisk virksomhed
90.01 
Scenekunst
90.02 
Code: 90.02 
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
90.03 
Code: 90.03 
Kunstnerisk skaben
92.32 
Drift af teater- og koncertsale mv.
79.90 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
90.02 
Code: 90.02 
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
90.04 
Code: 90.04 
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
92.33 
Anden forlystelsesvirksomhed i.a.n.
93.21 
Forlystelsesparker o.l.
92.34 
Anden underholdningsvirksomhed i.a.n.
79.90 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
85.52 
Code: 85.52 
Undervisning i kulturelle discipliner
90.01 
Code: 90.01 
Scenekunst
90.02 
Code: 90.02 
Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst
93.29 
Code: 93.29 
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
92.40 
Pressebureauer
63.91 
Pressebureauer
74.20 
Code: 74.20 
Fotografisk virksomhed
90.03 
Code: 90.03 
Kunstnerisk skaben
92.51 
Biblioteker og arkiver
91.01 
Biblioteker og arkiver
92.52 
Museer og bevarelse af historiske monumenter og bygninger
91.02 
Museer
91.03 
Code: 91.03 
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner
92.53 
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
91.04 
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater
92.61 
Idrætsanlæg
93.11 
Drift af sportsanlæg
92.62 
Andre sportsaktiviteter
79.90 
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed
85.51 
Code: 85.51 
Undervisning inden for sport og fritid
93.11 
Code: 93.11 
Drift af sportsanlæg
93.12 
Code: 93.12 
Sportsklubber

Page 25/26  
Top