CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.24 
Fjerkræavl
01.47 
Fjerkræavl
01.25 
Anden husdyravl
01.44 
Avl af kameler og dyr af kamelfamilien
01.49 
Code: 01.49 
Avl af andre dyr
03.22 
Code: 03.22 
Ferskvandsbrug
01.30 
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
01.50 
Blandet drift
01.41 
Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug; anlæg af haver og parkanlæg
01.61 
Serviceydelser i forbindelse med planteavl
01.63 
Code: 01.63 
Forarbejdning af afgrøder efter høst
01.64 
Code: 01.64 
Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
10.39 
Code: 10.39 
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
81.30 
Code: 81.30 
Landskabspleje
01.42 
Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed
01.62 
Serviceydelser i forbindelse med husdyravl
01.50 
Jagt, fældefangst, vildtopdræt og servicevirksomhed i forbindelse hermed
01.70 
Jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed
94.99 
Code: 94.99 
Andre organisationer og foreninger i.a.n.
02.01 
Skovbrug og skovning
01.29 
Dyrkning af andre flerårige afgrøder
02.10 
Code: 02.10 
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
02.20 
Code: 02.20 
Skovning
02.30 
Code: 02.30 
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
16.10 
Code: 16.10 
Udsavning og høvling af træ
02.02 
Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug og skovning
02.40 
Serviceydelser til skovbrug
05.01 
Fiskeri
03.11 
Havfiskeri
03.12 
Code: 03.12 
Ferskvandsfiskeri
70.22 
Code: 70.22 
Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse
05.02 
Dambrug
03.21 
Havbrug
03.22 
Code: 03.22 
Ferskvandsbrug
10.10 
Udvinding og agglomerering af stenkul
05.10 
Indvinding af stenkul
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
19.20 
Code: 19.20 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
10.20 
Udvinding og agglomerering af brunkul
05.20 
Indvinding af brunkul
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
19.20 
Code: 19.20 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
10.30 
Udvinding og agglomerering af tørv
08.92 
Indvinding af tørv
09.90 
Code: 09.90 
Serviceydelser i forbindelse med anden råstofindvinding
19.20 
Code: 19.20 
Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter
11.10 
Udvinding af råolie og naturgas
06.10 
Indvinding af råolie
06.20 
Code: 06.20 
Indvinding af naturgas
09.10 
Code: 09.10 
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
52.21 
Code: 52.21 
Serviceydelser i forbindelse med landtransport
52.22 
Code: 52.22 
Serviceydelser i forbindelse med skibsfart
11.20 
Servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding undtagen efterforskning
09.10 
Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas
12.00 
Brydning af uran- og thoriummalme
07.21 
Brydning af uran- og thoriummalme

Page 2/26  
Top