CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.55 
Engroshandel med kemiske produkter
46.75 
Engroshandel med kemiske produkter
46.76 
Code: 46.76 
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
51.56 
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
46.76 
Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
51.57 
Engroshandel med affaldsprodukter
46.77 
Engroshandel med affaldsprodukter
51.81 
Engroshandel med værktøjsmaskiner
46.62 
Engroshandel med værktøjsmaskiner
51.82 
Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
46.63 
Engroshandel med maskiner til minedrift og bygge- og anlægsvirksomhed
51.83 
Engroshandel med maskiner til tekstilindustrien, samt sy- og strikkemaskiner
46.64 
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
51.84 
Engroshandel med computere, ydre enheder og software
46.51 
Engroshandel med computere, ydre enheder og software
51.85 
Engroshandel med andre kontormaskiner og -udstyr
46.65 
Engroshandel med kontormøbler
46.66 
Code: 46.66 
Engroshandel med andre kontormaskiner og andet kontorudstyr
51.86 
Engroshandel med andre elektroniske komponenter og udstyr
46.52 
Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele hertil
51.87 
Engroshandel med andre maskiner til industri, handel og skibsfart
46.69 
Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr
51.88 
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -redskaber og tilbehør, herunder traktorer
46.61 
Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil
51.90 
Anden engroshandel
46.90 
Ikke-specialiceret engroshandel
52.11 
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på nærings- og nydelsesmidler
47.11 
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten på føde-, drikke- og tobaksvarer
52.12 
Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
47.19 
Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
52.21 
Detailhandel med frugt og grøntsager
47.21 
Frugt og grøntforretninger
52.22 
Detailhandel med kød og kødvarer
47.22 
Slagter og viktualieforretninger
52.23 
Detailhandel med fisk, krebs og bløddyr
47.23 
Fiskeforretninger
52.24 
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer
47.24 
Detailhandel med brød, konditori- og sukkervarer i specialforretninger
52.25 
Detailhandel med drikkevarer
47.25 
Detailhandel med drikkevarer
52.26 
Detailhandel med tobaksvarer
47.26 
Tobaksforretninger
52.27 
Anden detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger
47.21 
Frugt og grøntforretninger
47.29 
Code: 47.29 
Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger
52.31 
Apoteker
47.73 
Apoteker
52.32 
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
47.74 
Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
52.33 
Detailhandel med kosmetikvarer og toiletartikler
47.75 
Detailhandel med kosmetikvarer og produkter til personlig pleje
52.41 
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
47.51 
Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
52.42 
Detailhandel med beklædningsartikler
47.71 
Detailhandel med beklædningsartikler
52.43 
Detailhandel med skotøj og lædervarer
47.72 
Detailhandel med skotøj og lædervarer
52.44 
Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n.
47.53 
Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning
47.59 
Code: 47.59 
Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler
52.45 
Detailhandel med elektriske husholdningsapparater og radio- og tv-udstyr mv.
47.43 
Radio- og tvforretninger
47.54 
Code: 47.54 
Detailhandel med elektriske husholdningsapparater
47.59 
Code: 47.59 
Detailhandel med møbler og belysningsartikler samt andre husholdningsartikler
47.63 
Code: 47.63 
Detailhandel med musik- og videooptagelser
52.46 
Detailhandel med isenkram, maling og glas
47.52 
Detailhandel med isenkram, maling og glas
52.47 
Detailhandel med bøger, aviser og papirvarer
47.61 
Detailhandel med bøger
47.62 
Code: 47.62 
Detailhandel med aviser og papirvarer
52.48 
Anden detailhandel fra specialforretninger
47.41 
Detailhandel med computere, ydre enheder og software

Page 18/26  
Top