CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
51.17 
Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
46.17 
Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
51.18 
Agenturhandel med bestemte varer og varegrupper i.a.n.
46.18 
Agenturhandel med specialiseret varesortiment i.a.n.
51.19 
Agenturhandel med et bredt udvalg af forskellige varer
46.19 
Agenturhandel med blandet sortiment
51.21 
Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
46.21 
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
51.22 
Engroshandel med blomster og planter
46.22 
Engroshandel med blomster og planter
51.23 
Engroshandel med levende dyr
46.23 
Engroshandel med levende dyr
51.24 
Engroshandel med huder, skind og læder
46.24 
Engroshandel med huder, skind og læder
51.25 
Engroshandel med råtobak
46.21 
Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer
51.31 
Engroshandel med frugt og grøntsager
10.39 
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
46.31 
Code: 46.31 
Engroshandel med frugt og grøntsager
51.32 
Engroshandel med kød og kødprodukter
46.32 
Engroshandel med kød og kødprodukter
51.33 
Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
46.33 
Engroshandel med mejeriprodukter, æg samt spiselige olier og fedtstoffer
51.34 
Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer
11.01 
Destillation, rektifikation og blanding af alkohol
11.02 
Code: 11.02 
Fremstilling af vin af druer
46.34 
Code: 46.34 
Engroshandel med drikkevarer
51.35 
Engroshandel med tobaksvarer
46.35 
Engroshandel med tobaksvarer
51.36 
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
46.36 
Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
51.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
46.37 
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
51.38 
Engroshandel med andre næringsmidler herunder fisk, krebs og bløddyr
46.31 
Engroshandel med frugt og grøntsager
46.38 
Code: 46.38 
Engroshandel med andre fødevarer herunder fisk, krebsdyr og bløddyr
51.39 
Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
46.39 
Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer
51.41 
Engroshandel med tekstiler
46.41 
Engroshandel med tekstiler
51.42 
Engroshandel med beklædning og fodtøj
46.42 
Engroshandel med beklædning og fodtøj
51.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr
46.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
46.47 
Code: 46.47 
Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
46.52 
Code: 46.52 
Engroshandel med elektronisk udstyr og telekommunikationsudstyr og dele hertil
51.44 
Engroshandel med porcelæns- og glasvarer, tapet og rengøringsmidler
46.44 
Engroshandel med porcelæns- og glasvarer og rengøringsmidler
46.49 
Code: 46.49 
Engroshandel med andre husholdningsartikler
46.73 
Code: 46.73 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
51.45 
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
46.45 
Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik
51.46 
Engroshandel med medicinalvarer
46.46 
Engroshandel med medicinalvarer
51.47 
Engroshandel med andre husholdningsartikler
46.43 
Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
46.47 
Code: 46.47 
Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler
46.48 
Code: 46.48 
Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer
46.49 
Code: 46.49 
Engroshandel med andre husholdningsartikler
46.73 
Code: 46.73 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
51.51 
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende produkter
46.71 
Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varer
51.52 
Engroshandel med metaller og metalmalme
46.72 
Engroshandel med metaller og metalmalme
51.53 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
46.73 
Engroshandel med træ og byggematerialer samt sanitetsartikler
51.54 
Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør
46.74 
Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør

Page 17/26  
Top