CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
36.50 
Fremstilling af spil og legetøj
32.40 
Fremstilling af spil og legetøj
33.19 
Code: 33.19 
Reparation af andet udstyr
36.61 
Fremstilling af bijouterivarer
32.13 
Fremstilling af bijouteri og lignende varer
36.62 
Fremstilling af koste og børster
22.19 
Fremstilling af andre gummiprodukter
32.91 
Code: 32.91 
Fremstilling af koste og børster
36.63 
Fremstilling af øvrige varer i.a.n.
13.99 
Fremstilling af andre tekstiler i.a.n.
15.12 
Code: 15.12 
Fremstilling af tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.
16.29 
Code: 16.29 
Fremstilling af andre træprodukter; fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer
17.29 
Code: 17.29 
Fremstilling af andre papir- og papvarer
20.51 
Code: 20.51 
Fremstilling af sprængstoffer
22.19 
Code: 22.19 
Fremstilling af andre gummiprodukter
22.23 
Code: 22.23 
Fremstilling af bygningsartikler af plast
22.29 
Code: 22.29 
Fremstilling af andre plastprodukter
25.99 
Code: 25.99 
Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n.
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
30.92 
Code: 30.92 
Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer
32.99 
Code: 32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
37.10 
Genbrug af metalaffaldsprodukter
38.31 
Demontering af udtjente køretøjer, skibe, maskiner mv.
38.32 
Code: 38.32 
Genbrug af sorterede materialer
37.20 
Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter
38.32 
Genbrug af sorterede materialer
40.11 
Produktion af elektricitet
35.11 
Produktion af elektricitet
38.12 
Code: 38.12 
Indsamling af farligt affald
40.12 
Transport af elektricitet
35.12 
Transmission af elektricitet
40.13 
Distribution af og handel med elektricitet
35.13 
Distribution af elektricitet
35.14 
Code: 35.14 
Handel med elektricitet
40.21 
Fremstilling af gas
35.21 
Fremstilling af gas
40.22 
Distribution af og handel med luftformige brændstoffer gennem rørledninger
35.22 
Distribution af gas
35.23 
Code: 35.23 
Handel med gas gennem rørledninger
40.30 
Varmeforsyning
35.30 
Fjernvarmeforsyning
41.00 
Indvinding, rensning og distribution af vand
36.00 
Vandforsyning
45.11 
Nedrivning af bygninger; jordarbejder
43.11 
Nedrivning
43.12 
Code: 43.12 
Forberedende byggepladsarbejder
45.12 
Prøveboringer og andre former for boringer
43.13 
Funderingsundersøgelser
45.21 
Almindelige byggearbejder omfattende bygninger og ingeniørarbejde
41.20 
Opførelse af bygninger
42.12 
Code: 42.12 
Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
42.13 
Code: 42.13 
Anlæg af broer og tunneller
42.21 
Code: 42.21 
Anlæg af ledningsnet til væsker
42.22 
Code: 42.22 
Anlæg af ledningsnet til elektricitet og telekommunikation
42.99 
Code: 42.99 
Anden anlægsvirksomhed i.a.n.
43.99 
Code: 43.99 
Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering, i.a.n.

Page 15/26  
Top