CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
32.30 
Fremstilling af modtagere til fjernsyn og radiofoni samt af apparater til optagelse og gengivelse af lyd eller videosignaler samt tilhørende varer
26.40 
Fremstilling af elektronik til husholdninger
26.70 
Code: 26.70 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
28.23 
Code: 28.23 
Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33 
Fremstilling af medicinske instrumenter, præcisionsinstrumenter og optiske instrumenter samt ure
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
33.10 
Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr samt ortopædiske artikler
26.60 
Fremstilling af bestrålingsudstyr og elektromedicinsk og elektroterapeutisk apparatur
32.50 
Code: 32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
32.99 
Code: 32.99 
Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
33.20 
Fremstilling af instrumenter og apparater til måling, kontrol, afprøvning, navigation og andre formål, undtagen industrielle processtyringsanlæg
26.51 
Fremstilling af udstyr til måling, afprøvning, navigation og kontrol
26.70 
Code: 26.70 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
28.29 
Code: 28.29 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
32.50 
Code: 32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33.14 
Code: 33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
33.30 
Fremstilling af industrielle processtyringsanlæg
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
33.40 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
26.70 
Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr
27.31 
Code: 27.31 
Fremstilling af lyslederkabler
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
32.50 
Code: 32.50 
Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
33.50 
Fremstilling af ure
26.52 
Fremstilling af ure
32.12 
Code: 32.12 
Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter
32.13 
Code: 32.13 
Fremstilling af bijouteri og lignende varer
33.13 
Code: 33.13 
Reparation af elektronisk og optisk udstyr
34 
Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
34.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
28.92 
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
29.10 
Code: 29.10 
Fremstilling af motorkøretøjer
30.91 
Code: 30.91 
Fremstilling af motorcykler
34.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
29.20 
Fremstilling af karosserier til motorkøretøjer; fremstilling af påhængsvogne og sættevogne
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
34.30 
Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil
28.11 
Fremstilling af motorer og turbiner undtagen motorer til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter
29.32 
Code: 29.32 
Fremstilling af andre dele og tilbehør til motorkøretøjer
35 
Fremstilling af andre transportmidler
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
35.11 
Bygning og reparation af skibe
30.11 
Bygning af skibe og flydende materiel
33.15 
Code: 33.15 
Reparation og vedligeholdelse af skibe og både
35.12 
Bygning og reparation af både til lystsejlads og sport
30.12 
Bygning af både til fritid og sport
33.15 
Code: 33.15 
Reparation og vedligeholdelse af skibe og både

Page 13/26  
Top