CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
29.41 
Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
28.24 
Fremstilling af motordrevet håndværktøj
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.42 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
28.41 
Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.43 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
27.90 
Fremstilling af andet elektrisk udstyr
28.29 
Code: 28.29 
Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i.a.n.
28.49 
Code: 28.49 
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.51 
Fremstilling af maskiner til metalindustrien
28.91 
Fremstilling af maskiner til metallurgi
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.52 
Fremstilling af maskiner til udvindingsindustrien samt bygge- og anlægssektoren
28.92 
Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge- og anlæg
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.53 
Fremstilling af maskiner til nærings- og nydelsesmiddelindustrien
28.30 
Fremstilling af landbrugs- og skovbrugsmaskiner
28.93 
Code: 28.93 
Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.54 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
28.94 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.55 
Fremstilling af maskiner til papir- og papindustrien
28.95 
Fremstilling af maskiner til produktion af papir og pap
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.56 
Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i.a.n.
25.73 
Fremstilling af håndværktøj
28.94 
Code: 28.94 
Fremstilling af maskiner til produktion af tekstiler, beklædningsartikler og læder
28.96 
Code: 28.96 
Fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi
28.99 
Code: 28.99 
Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n.
33.12 
Code: 33.12 
Reparation af maskiner
29.60 
Fremstilling af våben og ammunition
25.40 
Fremstilling af våben og ammunition
30.30 
Code: 30.30 
Fremstilling af luft- og rumfartøjer o.l.
30.40 
Code: 30.40 
Fremstilling af militære kampfartøjer
33.11 
Code: 33.11 
Reparation af jern- og metalvarer
29.71 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
27.51 
Fremstilling af elektriske husholdningsapparater
28.21 
Code: 28.21 
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
28.25 
Code: 28.25 
Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)
33.14 
Code: 33.14 
Reparation af elektrisk udstyr
29.72 
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
27.52 
Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater
28.21 
Code: 28.21 
Fremstilling af ovne, ildsteder og fyringsaggregater
30 
Fremstilling af kontormaskiner og edb-udstyr
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr
30.01 
Fremstilling af kontormaskiner
28.23 
Fremstilling af kontormaskiner og -udstyr (undtagen computere og ydre enheder)
30.02 
Fremstilling af edb-maskiner og andet edb-udstyr
26.20 
Fremstilling af computere og ydre enheder
62.09 
Code: 62.09 
Anden itservicevirksomhed
31 
Fremstilling af elektriske maskiner og apparater i.a.n.
33.20 
Installation af industrimaskiner og -udstyr

Page 11/26  
Top