CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter i Det Europæiske Fællesskab, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
01.11 
Dyrkning af korn og andre markafgrøder i.a.n.
01.11 
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01.12 
Code: 01.12 
Dyrkning af ris
01.13 
Code: 01.13 
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01.14 
Code: 01.14 
Dyrkning af sukkerrør
01.15 
Code: 01.15 
Dyrkning af tobak
01.16 
Code: 01.16 
Dyrkning af tekstilplanter
01.19 
Code: 01.19 
Dyrkning af andre etårige afgrøder
01.26 
Code: 01.26 
Dyrkning af olieholdige frugter
01.28 
Code: 01.28 
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01.29 
Code: 01.29 
Dyrkning af andre flerårige afgrøder
01.63 
Code: 01.63 
Forarbejdning af afgrøder efter høst
01.64 
Code: 01.64 
Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
01.12 
Dyrkning af grøntsager, gartneriafgrøder og planteskoleplanter
01.11 
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
01.13 
Code: 01.13 
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde
01.19 
Code: 01.19 
Dyrkning af andre etårige afgrøder
01.25 
Code: 01.25 
Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01.28 
Code: 01.28 
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01.30 
Code: 01.30 
Planteformering
01.64 
Code: 01.64 
Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
02.10 
Code: 02.10 
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
02.30 
Code: 02.30 
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
01.13 
Dyrkning af frugt, nødder, krydderplanter og planter til fremstilling af drikkevarer
01.21 
Dyrkning af druer
01.22 
Code: 01.22 
Dyrkning af tropiske og subtropiske frugter
01.23 
Code: 01.23 
Dyrkning af citrusfrugter
01.24 
Code: 01.24 
Dyrkning af kernefrugter og stenfrugter
01.25 
Code: 01.25 
Dyrkning af andre træfrugter, bær og nødder
01.26 
Code: 01.26 
Dyrkning af olieholdige frugter
01.27 
Code: 01.27 
Dyrkning af planter til fremstilling af drikkevarer
01.28 
Code: 01.28 
Dyrkning af krydderiplanter, aromaplanter og lægeplanter
01.63 
Code: 01.63 
Forarbejdning af afgrøder efter høst
01.64 
Code: 01.64 
Forarbejdning af frø/sædekorn til udsæd
02.30 
Code: 02.30 
Indsamling af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer
10.41 
Code: 10.41 
Fremstilling af olier og fedtstoffer
11.02 
Code: 11.02 
Fremstilling af vin af druer
01.21 
Kvægbrug, mejeribrug
01.41 
Avl af malkekvæg
01.42 
Code: 01.42 
Avl af andet kvæg og bøfler
01.22 
Avl af får, geder, heste, æsler, muldyr og mulæsler
01.43 
Avl af heste og dyr af hestefamilien
01.45 
Code: 01.45 
Avl af får og geder
01.49 
Code: 01.49 
Avl af andre dyr
01.23 
Svineavl
01.46 
Svineavl

Page 1/26  
Top