CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
66.29 
Ostatní pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
67.20 
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.30 
Správa fondů
67.12 
Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů
68.10 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
70.12 
Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí
68.20 
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
70.20 
Pronájem vlastních nemovitostí
68.31 
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70.31 
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68.32 
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
70.32 
Správa nemovitostí na základě honoráře nebo smlouvy
69.10 
Právní činnosti
74.11 
Právní činnosti
69.20 
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
74.12 
Účetnictví a audit; daňové poradenství
70.10 
Činnosti vedení podniků
74.15 
Činnosti v oblasti řízení holdingových společností
70.21 
Poradenství v oblasti vztahů s veřejností a komunikace
74.14 
Poradenství v oblasti podnikání a řízení
70.22 
Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
05.01 
Rybolov
74.14 
Code: 74.14 
Poradenství v oblasti podnikání a řízení
71.11 
Architektonické činnosti
74.20 
Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství
71.12 
Inženýrské činnosti a související technické poradenství
74.20 
Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství
71.20 
Technické zkoušky a analýzy
74.30 
Technické testování a analýza
72.11 
Výzkum a vývoj v oblasti biotechnologie
73.10 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.19 
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
73.10 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
72.20 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73.10 
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
73.20 
Code: 73.20 
Výzkum a vývoj v oblasti společenských a humanitních věd
73.11 
Činnosti reklamních agentur
74.40 
Reklamní služby
73.12 
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74.40 
Reklamní služby
73.20 
Průzkum trhu a veřejného mínění
74.13 
Průzkum trhu a veřejného mínění
74.10 
Specializované návrhářské činnosti
74.87 
Ostatní podnikatelské činnosti j. n.
74.20 
Fotografické činnosti
74.20 
Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství
74.81 
Code: 74.81 
Fotografické činnosti
92.40 
Code: 92.40 
Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
74.30 
Překladatelské a tlumočnické činnosti
74.85 
Sekretářské a překladatelské činnosti
74.90 
Ostatní odborné, vědecké a technické činnosti j. n.
63.40 
Ostatní činnosti související s dopravou
74.14 
Code: 74.14 
Poradenství v oblasti podnikání a řízení
74.20 
Code: 74.20 
Služby architektů, inženýrské služby a integrované inženýrské služby, územní plánování a s ním spojené technické poradenství
74.60 
Code: 74.60 
Pátrací a bezpečnostní služby
74.87 
Code: 74.87 
Ostatní podnikatelské činnosti j. n.
75.00 
Veterinární činnosti
85.20 
Veterinární činnosti
77.11 
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
71.10 
Pronájem osobních a lehkých dodávkových automobilů do 3,5 t
77.12 
Pronájem a leasing nákladních automobilů
71.21 
Pronájem ostatních pozemních dopravních prostředků
77.21 
Pronájem a leasing rekreačních a sportovních potřeb
71.40 
Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.
77.22 
Pronájem videokazet a disků
71.40 
Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.
77.29 
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
71.40 
Pronájem výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.
77.31 
Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení
71.31 
Pronájem zemědělských strojů a zařízení
77.32 
Pronájem a leasing stavebních strojů a zařízení
71.32 
Pronájem stavebních strojů a zařízení

Page 22/26  
Top