CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
55.20 
Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
55.21 
Turistické ubytovny a horské boudy
55.23 
Code: 55.23 
Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování
55.30 
Kempy a tábořiště
55.21 
Turistické ubytovny a horské boudy
55.22 
Code: 55.22 
Kempy
55.90 
Ostatní ubytování
55.23 
Ostatní zařízení pro krátkodobé ubytování
56.10 
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
55.30 
Restaurace
56.21 
Poskytování cateringových služeb
55.52 
Dodávky hotových jídel
56.29 
Poskytování ostatních stravovacích služeb
55.51 
Stravování účelové
55.52 
Code: 55.52 
Dodávky hotových jídel
56.30 
Pohostinství
55.40 
Výčepy a bary
58.11 
Vydávání knih
22.11 
Vydávání knih
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.12 
Vydávání adresářů a jiných seznamů
22.11 
Vydávání knih
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.13 
Vydávání novin
22.12 
Vydávání novin
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.14 
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
22.13 
Vydávání časopisů a ostatních periodických publikací
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.19 
Ostatní vydavatelské činnosti
22.15 
Ostatní vydavatelské činnosti
22.22 
Code: 22.22 
Ostatní tisk j. n.
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.21 
Vydávání počítačových her
72.21 
Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
58.29 
Ostatní vydávání softwaru
72.21 
Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
59.11 
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
92.11 
Výroba filmů a videozáznamů
92.20 
Code: 92.20 
Rozhlasové a televizní činnosti
59.12 
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
92.11 
Výroba filmů a videozáznamů
59.13 
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
92.12 
Půjčování a distribuce filmů a videozáznamů
59.14 
Promítání filmů
92.13 
Promítání filmů a videozáznamů
59.20 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
22.14 
Vydávání zvukových nahrávek
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
74.87 
Code: 74.87 
Ostatní podnikatelské činnosti j. n.
92.11 
Code: 92.11 
Výroba filmů a videozáznamů
92.20 
Code: 92.20 
Rozhlasové a televizní činnosti
60.10 
Rozhlasové vysílání
64.20 
Telekomunikační služby
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
92.20 
Code: 92.20 
Rozhlasové a televizní činnosti
60.20 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
64.20 
Telekomunikační služby
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází

Page 20/26  
Top