CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
38.11 
Sběr odpadů, kromě nebezpečných
90.02 
Sběr a zpracování ostatních odpadů
90.03 
Code: 90.03 
Čištění města, sanační a podobné činnosti
38.12 
Sběr nebezpečných odpadů
23.30 
Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
40.11 
Code: 40.11 
Výroba elektrické energie
90.02 
Code: 90.02 
Sběr a zpracování ostatních odpadů
38.21 
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných
14.50 
Těžba ostatních nerostných surovin j.n.
24.15 
Code: 24.15 
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
90.02 
Code: 90.02 
Sběr a zpracování ostatních odpadů
38.22 
Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečných odpadů
23.30 
Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
90.02 
Code: 90.02 
Sběr a zpracování ostatních odpadů
38.31 
Demontáž vraků a vyřazených strojů a zařízení
37.10 
Recyklace kovových druhotných surovin
38.32 
Zpracování vytříděných surovin k dalšímu využití
37.10 
Recyklace kovových druhotných surovin
37.20 
Code: 37.20 
Recyklace nekovových druhotných surovin
39.00 
Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady
90.03 
Čištění města, sanační a podobné činnosti
41.10 
Developerská činnost
70.11 
Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje
41.20 
Výstavba bytových a nebytových budov
20.30 
Výroba dílů a součástí pro stavební truhlářství a tesařství ze dřeva
25.23 
Code: 25.23 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
28.11 
Code: 28.11 
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
45.21 
Code: 45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
45.23 
Code: 45.23 
Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
42 
Inženýrské stavitelství
70.11 
Činnosti související s organizací výstavby nemovitostí za účelem prodeje
42.11 
Výstavba silnic a dálnic
45.23 
Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
42.12 
Výstavba železnic a podzemních drah
45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
45.23 
Code: 45.23 
Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
42.13 
Výstavba mostů a tunelů
45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
42.21 
Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
45.24 
Code: 45.24 
Výstavba vodních děl
45.25 
Code: 45.25 
Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla
42.22 
Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a telekomunikace
45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
42.91 
Výstavba vodních děl
45.24 
Výstavba vodních děl
42.99 
Výstavba ostatních staveb j. n.
45.21 
Výstavba pozemních a inženýrských staveb
45.23 
Code: 45.23 
Výstavba komunikací, letišť a sportovních areálů
43.11 
Demolice
45.11 
Demolice, příprava území a zemní práce
43.12 
Příprava staveniště
45.11 
Demolice, příprava území a zemní práce
43.13 
Průzkumné vrtné práce
45.12 
Průzkumné vrtné práce
43.21 
Elektrické instalace
45.31 
Elektroinstalace
45.34 
Code: 45.34 
Ostatní stavební montážní práce
43.22 
Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace
28.22 
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
45.31 
Code: 45.31 
Elektroinstalace
45.33 
Code: 45.33 
Instalatérské práce

Page 15/26  
Top