CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.16 
Opravy a údržba letadel a kosmických lodí
35.30 
Výroba letadel a kosmických lodí
33.17 
Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení
35.20 
Výroba a opravy železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku
35.43 
Code: 35.43 
Výroba vozíků pro invalidy
35.50 
Code: 35.50 
Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení
33.19 
Opravy ostatních zařízení
17.40 
Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů
17.52 
Code: 17.52 
Výroba lan, provazů a síťovaných výrobků
20.40 
Code: 20.40 
Výroba dřevěných obalů
20.51 
Code: 20.51 
Výroba ostatních dřevěných výrobků kromě nábytku
25.13 
Code: 25.13 
Výroba ostatních pryžových výrobků
25.21 
Code: 25.21 
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
25.24 
Code: 25.24 
Výroba ostatních plastových výrobků
26.15 
Code: 26.15 
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
26.40 
Code: 26.40 
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
26.81 
Code: 26.81 
Výroba brusiv
36.30 
Code: 36.30 
Výroba hudebních nástrojů
36.50 
Code: 36.50 
Výroba her a hraček
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
25.21 
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
26.15 
Code: 26.15 
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
26.40 
Code: 26.40 
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
26.81 
Code: 26.81 
Výroba brusiv
28 
Code: 28 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
29 
Code: 29 
VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
30 
Code: 30 
VÝROBA KANCELÁŘSKÝCH STROJŮ A POČÍTAČŮ
31 
Code: 31 
VÝROBA ELEKTRICKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ J. N.
32 
Code: 32 
VÝROBA RÁDIOVÝCH, TELEVIZNÍCH A SPOJOVÝCH ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJŮ
33 
Code: 33 
VÝROBA ZDRAVOTNICKÝCH, PŘESNÝCH, OPTICKÝCH A ČASOMĚRNÝCH PŘÍSTROJŮ
33.30 
Code: 33.30 
Výroba zařízení pro řízení průmyslových procesů
34 
Code: 34 
VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ
35 
Code: 35 
VÝROBA OSTATNÍCH DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ
36 
Code: 36 
VÝROBA NÁBYTKU; ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL J. N.
35.11 
Výroba elektřiny
40.11 
Výroba elektrické energie
35.12 
Přenos elektřiny
40.12 
Přenos elektrické energie
35.13 
Rozvod elektřiny
40.13 
Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií
35.14 
Obchod s elektřinou
40.13 
Rozvod elektrické energie a obchod s elektrickou energií
35.21 
Výroba plynu
40.21 
Výroba plynných paliv
35.22 
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
40.22 
Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí
35.23 
Obchod s plynem prostřednictvím sítí
40.22 
Rozvod plynných paliv a obchod s plynnými palivy prostřednictvím sítí
35.30 
Dodávání páry a klimatizovaného vzduchu
40.30 
Výroba a rozvod tepelné energie vč. dodávky chladu
36.00 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
41.00 
Shromažďování, úprava a rozvod vody
37.00 
Činnosti související s odpadními vodami
90.01 
Odvádění a čištění odpadních vod

Page 14/26  
Top