CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
33.11 
Opravy kovodělných výrobků
34.20 
Výroba karosérií motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů
35.50 
Code: 35.50 
Výroba jiných dopravních prostředků a zařízení
33.12 
Opravy strojů
28.52 
Všeobecné strojírenství
29.11 
Code: 29.11 
Výroba motorů a turbín kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29.12 
Code: 29.12 
Výroba čerpadel a kompresorů
29.13 
Code: 29.13 
Výroba potrubních armatur
29.14 
Code: 29.14 
Výroba ložisek, ozubených kol, převodů a hnacích prvků
29.21 
Code: 29.21 
Výroba pecí a hořáků pro topeniště
29.22 
Code: 29.22 
Výroba zdvihacích a manipulačních zařízení
29.23 
Code: 29.23 
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
29.24 
Code: 29.24 
Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n.
29.31 
Code: 29.31 
Výroba zemědělských a lesnických traktorů
29.32 
Code: 29.32 
Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů
29.41 
Code: 29.41 
Výroba ručního mechanizovaného nářadí
29.42 
Code: 29.42 
Výroba ostatních strojů na obrábění kovů
29.43 
Code: 29.43 
Výroba ostatních obráběcích strojů j.n.
29.51 
Code: 29.51 
Výroba strojů pro metalurgii
29.52 
Code: 29.52 
Výroba těžebních a stavebních strojů
29.53 
Code: 29.53 
Výroba strojů na výrobu potravin, nápojů a pro zpracování tabáku
29.54 
Code: 29.54 
Výroba strojů na výrobu textilu, textilních a oděvních výrobků a usní a výrobků z usně
29.55 
Code: 29.55 
Výroba strojů a přístrojů na výrobu papíru a lepenky
29.56 
Code: 29.56 
Výroba ostatních účelových strojů j. n.
72.50 
Code: 72.50 
Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů
33.13 
Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení
29.24 
Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely j. n.
31.10 
Code: 31.10 
Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů
31.62 
Code: 31.62 
Výroba ostatního elektrického zařízení j. n.
32.10 
Code: 32.10 
Výroba elektronek a jiných elektronických součástek
32.30 
Code: 32.30 
Výroba rozhlasových a televizních přijímačů, přístrojů na záznam a reprodukci zvuku nebo obrazu a podobných zařízení
33.10 
Code: 33.10 
Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků
33.20 
Code: 33.20 
Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů
33.40 
Code: 33.40 
Výroba optických a fotografických přístrojů a zařízení
33.50 
Code: 33.50 
Výroba časoměrných přístrojů
33.14 
Opravy elektrických zařízení
29.71 
Výroba elektrických přístrojů a zařízení pro domácnost
31.10 
Code: 31.10 
Výroba střídavých a stejnosměrných motorů, generátorů a transformátorů
31.20 
Code: 31.20 
Výroba elektrických rozvodných, řídicích a spínacích zařízení
31.62 
Code: 31.62 
Výroba ostatního elektrického zařízení j. n.
33.10 
Code: 33.10 
Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení vč. chirurgických a ortopedických prostředků
33.20 
Code: 33.20 
Výroba měřicích, kontrolních, zkušebních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů
33.15 
Opravy a údržba lodí a člunů
35.11 
Stavba a opravy lodí
35.12 
Code: 35.12 
Stavba a opravy rekreačních a sportovních člunů

Page 13/26  
Top