CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
01.11 
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.12 
Code: 01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.12 
Pěstování rýže
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.13 
Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.12 
Code: 01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.14 
Pěstování cukrové třtiny
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.15 
Pěstování tabáku
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.16 
Pěstování přadných rostlin
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.19 
Pěstování ostatních plodin jiných než trvalých
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.12 
Code: 01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.21 
Pěstování vinných hroznů
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.22 
Pěstování tropického a subtropického ovoce
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.23 
Pěstování citrusových plodů
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.24 
Pěstování jádrového a peckového ovoce
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.25 
Pěstování ostatního stromového a keřového ovoce a ořechů
01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.26 
Pěstování olejnatých plodů
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.27 
Pěstování rostlin pro výrobu nápojů
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.28 
Pěstování koření a aromatických, léčivých a farmaceutických rostlin
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.12 
Code: 01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
01.29 
Pěstování ostatních trvalých plodin
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
02.01 
Code: 02.01 
Lesnictví a těžba dřeva
01.30 
Množení rostlin
01.12 
Pěstování zeleniny, zahradnických specialit a školkařských výpěstků
01.41 
Chov mléčného skotu
01.21 
Chov skotu
01.42 
Chov jiného skotu a buvolů
01.21 
Chov skotu
01.43 
Chov koní a jiných koňovitých
01.22 
Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků
01.44 
Chov velbloudů a velbloudovitých
01.25 
Chov ostatních zvířat
01.45 
Chov ovcí a koz
01.22 
Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků
01.46 
Chov prasat
01.23 
Chov prasat
01.47 
Chov drůbeže
01.24 
Chov drůbeže
01.49 
Chov ostatních zvířat
01.22 
Chov ovcí, koz, koní, oslů, mul a mezků
01.25 
Code: 01.25 
Chov ostatních zvířat
01.50 
Smíšené hospodářství
01.30 
Rostlinná výroba kombinovaná s živočišnou výrobou (smíšené hospodářství)
01.61 
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
01.41 
Zemědělské činnosti, činnosti související s terénní úpravou zahrad a jiných zelených ploch
01.62 
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
01.42 
Chovatelské činnosti (kromě veterinárních)
92.72 
Code: 92.72 
Ostatní rekreační činnosti j. n.
01.63 
Posklizňové činnosti
01.11 
Pěstování obilovin a jiných kulturních plodin j.n.
01.13 
Code: 01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření

Page 1/26  
Top