CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
10.85 
Výroba hotových pokrmů
15.81 
Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých
15.85 
Code: 15.85 
Výroba těstovin
10.86 
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
15.88 
Výroba homogenizovaných potravinářských přípravků a dietních potravin
10.89 
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
15.13 
Výroba masných výrobků
15.62 
Code: 15.62 
Výroba škrobárenských výrobků
15.81 
Code: 15.81 
Výroba pekárenských a cukrářských výrobků kromě trvanlivých
15.89 
Code: 15.89 
Výroba ostatních potravinářských výrobků j.n.
10.91 
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
15.71 
Výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata
10.92 
Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
15.72 
Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
11.01 
Destilace, rektifikace a míchaní lihovin
15.91 
Výroba destilovaných alkoholických nápojů
15.92 
Code: 15.92 
Výroba etylalkoholu kvašením
51.34 
Code: 51.34 
Velkoobchod s nápoji
11.02 
Výroba vína z vinných hroznů
01.13 
Pěstování ovoce, ořechů a rostlin pěstovaných pro výrobu nápojů a koření
15.93 
Code: 15.93 
Výroba hroznového vína
51.34 
Code: 51.34 
Velkoobchod s nápoji
11.03 
Výroba jablečného vína a jiných ovocných vín
15.94 
Výroba jiného ovocného vína
11.04 
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
15.95 
Výroba ostatních nedestilovaných kvašených nápojů
11.05 
Výroba piva ze sladu
15.96 
Výroba piva ze sladu
11.06 
Výroba sladu
15.97 
Výroba sladu
11.07 
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
15.98 
Produkce minerálních vod a nealkoholických nápojů
12.00 
Výroba tabákových výrobků
16.00 
Výroba tabákových výrobků
13.10 

17.11 
Úprava a spřádání bavlnářských vláken
17.12 
Code: 17.12 
Úprava a spřádání vlnařských mykaných vláken
17.13 
Code: 17.13 
Úprava a spřádání vlnařských česaných vláken
17.14 
Code: 17.14 
Úprava a spřádání lnářských vláken
17.15 
Code: 17.15 
Soukání a úprava hedvábí (vč. šapového hedvábí), soukání a tvarování syntetických nebo umělých přízí
17.16 
Code: 17.16 
Výroba šicích nití
17.17 
Code: 17.17 
Úprava a spřádání ostatních textilních vláken
13.20 
Tkaní textilií
17.21 
Tkaní bavlnářských tkanin
17.22 
Code: 17.22 
Tkaní vlnařských mykaných tkanin
17.23 
Code: 17.23 
Tkaní vlnařských česaných tkanin
17.24 
Code: 17.24 
Tkaní hedvábnických tkanin
17.25 
Code: 17.25 
Tkaní ostatních tkanin
18.30 
Code: 18.30 
Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků
13.30 
Konečná úprava textilií
17.30 
Konečná úprava textilií
52.74 
Code: 52.74 
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.
13.91 
Výroba pletených a háčkovaných materiálů
17.60 
Výroba pletených nebo háčkovaných textilií
18.30 
Code: 18.30 
Zpracování a barvení kožešin, výroba kožešinových výrobků
13.92 
Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
17.40 
Výroba konfekčních textilních výrobků kromě oděvů
13.93 
Výroba koberců a kobercových předložek
17.51 
Výroba koberců a jiných textilních podlahových krytin

Page 4/26  
Top