CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
88.91 
Denní péče o děti
85.32 
Mimoústavní sociální péče
88.99 
Ostatní mimoústavní sociální péče j. n.
75.21 
Činnosti v oblasti zahraničních věcí
85.32 
Code: 85.32 
Mimoústavní sociální péče
90.01 
Scénická umění
92.31 
Umělecká a literární tvorba
92.34 
Code: 92.34 
Ostatní zábavní činnosti j. n.
90.02 
Podpůrné činnosti pro scénická umění
92.31 
Umělecká a literární tvorba
92.32 
Code: 92.32 
Provoz kulturních zařízení
92.34 
Code: 92.34 
Ostatní zábavní činnosti j. n.
90.03 
Umělecká tvorba
92.31 
Umělecká a literární tvorba
92.40 
Code: 92.40 
Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
90.04 
Provozování kulturních zařízení
92.32 
Provoz kulturních zařízení
91.01 
Činnosti knihoven a archivů
75.14 
Podpůrné činnosti pro vládní instituce jako celek
92.51 
Code: 92.51 
Činnosti knihoven a archivů
91.02 
Činnosti muzeí
92.52 
Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek
91.03 
Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
92.52 
Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek
91.04 
Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92.53 
Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92.00 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.71 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
93.11 
Provozování sportovních zařízení
92.61 
Provoz sportovních areálů a stadionů
92.62 
Code: 92.62 
Ostatní sportovní činnosti
93.12 
Činnosti sportovních klubů
92.62 
Ostatní sportovní činnosti
93.13 
Činnosti fitcenter
93.04 
Služby v oblasti tělesné hygieny
93.19 
Ostatní sportovní činnosti
92.62 
Ostatní sportovní činnosti
93.21 
Činnosti lunaparků a zábavních parků
92.33 
Činnosti lunaparků a zábavních parků
93.29 
Ostatní zábavní a rekreační činnosti
92.34 
Ostatní zábavní činnosti j. n.
92.62 
Code: 92.62 
Ostatní sportovní činnosti
92.72 
Code: 92.72 
Ostatní rekreační činnosti j. n.
94.11 
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
91.11 
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.12 
Činnosti profesních organizací
91.12 
Činnosti profesních organizací
94.20 
Činnosti odborových svazů
91.20 
Činnosti odborových svazů
94.91 
Činnosti náboženských organizací
91.31 
Činnosti náboženských organizací
94.92 
Činnosti politických stran a organizací
91.32 
Činnosti politických stran a organizací
94.99 
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
01.50 
Lov, odchyt a chov divokých zvířat a související činnosti
91.33 
Code: 91.33 
Činnosti ostatních členských organizací j. n.
95.11 
Opravy počítačů a periferních zařízení
72.50 
Opravy a údržba kancelářských strojů a počítačů
95.12 
Opravy komunikačních zařízení
32.20 
Vysílací rozhlasových a televizních vysílačů a přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii
52.74 
Code: 52.74 
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost j.n.
95.21 
Opravy spotřební elektroniky
52.72 
Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost
95.22 
Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a a zahradu
29.32 
Výroba ostatních zemědělských a lesnických strojů
52.72 
Code: 52.72 
Opravy elektrospotřebičů a elektroniky převážně pro domácnost
95.23 
Opravy obuvi a kožených výrobků
52.71 
Opravy obuvi, brašnářských a podobných výrobků

Page 25/26  
Top