CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
60.20 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
92.20 
Rozhlasové a televizní činnosti
61.10 
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
64.20 
Telekomunikační služby
61.20 
Činnosti související s bezdrátovou telekomunikační sítí
64.20 
Telekomunikační služby
61.30 
Činnosti související se satelitní telekomunikační sítí
64.20 
Telekomunikační služby
61.90 
Ostatní telekomunikační činnosti
64.20 
Telekomunikační služby
62.01 
Programování
72.21 
Publikování a dodávky standardního programového vybavení počítačů
72.22 
Code: 72.22 
Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
62.02 
Poradenství v oblasti počítačů
72.10 
Poradenství v oblasti technického vybavení počítačů
72.22 
Code: 72.22 
Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů
62.03 
Správa počítačového vybavení
72.30 
Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
62.09 
Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií a počítačů
30.02 
Výroba počítačů a ostatních zařízení pro zpracování dat
72.22 
Code: 72.22 
Jiné dodávky a poradenské služby programového vybavení počítačů
72.60 
Code: 72.60 
Jiné činnosti související s výpočetní technikou
63.11 
Činnosti související se zpracováním dat a hostingem
72.30 
Počítačové zpracování dat a s tím spojené služby
72.40 
Code: 72.40 
Činnosti v oblasti databází
63.12 
Činnosti související s webovými portály
72.40 
Činnosti v oblasti databází
63.91 
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
92.40 
Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63.99 
Ostatní informační činnosti j. n.
74.87 
Ostatní podnikatelské činnosti j. n.
64.11 
Centrální bankovnictví
65.11 
Centrální bankovnictví
64.19 
Ostatní peněžní zprostředkování
65.12 
Ostatní peněžní zprostředkování
64.20 
Činnosti holdingových společností
65.23 
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
74.15 
Code: 74.15 
Činnosti v oblasti řízení holdingových společností
64.30 
Činnosti trustů, fondů a podobných finančních subjektů
65.23 
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
64.91 
Finanční leasing
65.21 
Finanční leasing
64.92 
Ostatní poskytování úvěrů
65.22 
Ostatní poskytování úvěrů
64.99 
Ostatní činnosti, kromě pojišťovnictví a penzijního financování j. n.
65.22 
Ostatní poskytování úvěrů
65.23 
Code: 65.23 
Ostatní finanční zprostředkování j. n.
65.11 
Životní pojištění
66.01 
Životní pojištění
65.12 
Neživotní pojištění
66.03 
Neživotní pojištění
65.20 
Zajištění
66.01 
Životní pojištění
66.02 
Code: 66.02 
Penzijní financování
66.03 
Code: 66.03 
Neživotní pojištění
65.30 
Penzijní financování
66.02 
Penzijní financování
66.11 
Řízení a správa finančních trhů
67.11 
Řízení a správa finančních trhů
66.12 
Obchodování s cennými papíry a komoditami na burzách
67.12 
Obchodování s cennými papíry, makléřské činnosti a správa fondů
67.13 
Code: 67.13 
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.
66.19 
Ostatní pomocné činnosti související s finančními činnostmi, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
67.13 
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním j. n.
66.21 
Vyhodnocování rizik a škod
67.20 
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66.22 
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
67.20 
Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním

Page 21/26  
Top