CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
47.81 
Maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve stáncích a na trzích
52.62 
Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích
47.82 
Maloobchod s textilem, oděvy a obuví ve stáncích a na trzích
52.62 
Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích
47.89 
Maloobchod s ostatním zbožím ve stáncích a na trzích
52.62 
Maloobchod provozovaný ve stáncích a na trzích
47.91 
Maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby
52.61 
Maloobchod prostřednictvím zásilkové služby
52.63 
Code: 52.63 
Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny
47.99 
Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
52.63 
Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny
49.10 
Železniční osobní doprava meziměstská
60.10 
Železniční doprava
49.20 
Železniční nákladní doprava
60.10 
Železniční doprava
49.31 
Městská a příměstská pravidelná pozemní osobní doprava
60.21 
Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava
49.32 
Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
60.22 
Osobní taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49.39 
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
60.21 
Ostatní pravidelná osobní pozemní doprava
60.23 
Code: 60.23 
Ostatní nepravidelná osobní pozemní doprava
49.41 
Silniční nákladní doprava
60.24 
Silniční nákladní doprava
49.42 
Stěhovací služby
60.24 
Silniční nákladní doprava
49.50 
Potrubní doprava
60.30 
Potrubní doprava
50.10 
Námořní a pobřežní osobní doprava
61.10 
Námořní a pobřežní doprava
50.20 
Námořní a pobřežní nákladní doprava
61.10 
Námořní a pobřežní doprava
50.30 
Vnitrozemská vodní osobní doprava
61.20 
Vnitrozemská vodní doprava
50.40 
Vnitrozemská nákladní vodní doprava
61.20 
Vnitrozemská vodní doprava
51.10 
Letecká osobní doprava
62.10 
Pravidelná letecká doprava
62.20 
Code: 62.20 
Nepravidelná letecká doprava
51.21 
Letecká nákladní doprava
62.10 
Pravidelná letecká doprava
62.20 
Code: 62.20 
Nepravidelná letecká doprava
51.22 
Kosmická doprava
62.30 
Kosmická doprava
52.10 
Skladování
63.12 
Skladování
52.21 
Činnosti související s pozemní dopravou
11.10 
Těžba ropy a zemního plynu
50.20 
Code: 50.20 
Opravy a údržba motorových vozidel (kromě motocyklů)
60.10 
Code: 60.10 
Železniční doprava
63.21 
Code: 63.21 
Ostatní vedlejší činnosti v pozemní dopravě
52.22 
Činnosti související s vodní dopravou
11.10 
Těžba ropy a zemního plynu
61.10 
Code: 61.10 
Námořní a pobřežní doprava
61.20 
Code: 61.20 
Vnitrozemská vodní doprava
63.22 
Code: 63.22 
Ostatní vedlejší činnosti ve vodní dopravě
52.23 
Činnosti související s leteckou dopravou
62.30 
Kosmická doprava
63.23 
Code: 63.23 
Ostatní vedlejší činnosti v letecké dopravě
52.24 
Manipulace s nákladem
63.11 
Manipulace s nákladem
52.29 
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
63.40 
Ostatní činnosti související s dopravou
53.10 
Základní poštovní služby poskytované na základě poštovní licence
64.11 
Činnosti státní pošty
53.20 
Ostatní poštovní a kurýrní činnosti
64.12 
Kurýrní činnosti jiné než činnosti státní pošty
55.10 
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
55.10 
Hotely a podobná ubytovací zařízení

Page 19/26  
Top