CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)
Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)

 
 

  Select language:
Display order:
Target classification: NACE_REV2 - Source classification: NACE_1_1
46.76 
Velkoobchod s ostatními meziprodukty
51.56 
Velkoobchod s ostatními meziprodukty
46.77 
Velkoobchod s odpadem a šrotem
51.57 
Velkoobchod s odpadem a šrotem
46.90 
Nespecializovaný velkoobchod
51.90 
Ostatní velkoobchod
47.11 
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
52.11 
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
47.19 
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
52.12 
Ostatní maloobchod provozovaný v nespecializovaných prodejnách
47.21 
Maloobchod s ovocem a zeleninou ve specializovaných prodejnách
52.21 
Maloobchod s ovocem, zeleninou a bramborami
52.27 
Code: 52.27 
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.22 
Maloobchod s masem a masnými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.22 
Maloobchod s masem a masnými výrobky
47.23 
Maloobchod s rybami, korýši a měkkýši ve specializovaných prodejnách
52.23 
Maloobchod s rybami, korýši, měkkýši a s výrobky z nich
47.24 
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami ve specializovaných prodejnách
52.24 
Maloobchod s chlebem, pečivem, cukrářskými výrobky a cukrovinkami
47.25 
Maloobchod s nápoji ve specializovaných prodejnách
52.25 
Maloobchod s nápoji
47.26 
Maloobchod s tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.26 
Maloobchod s tabákovými výrobky
47.29 
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
52.27 
Ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách
47.30 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
50.50 
Maloobchodní prodej pohonných hmot
47.41 
Maloobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.42 
Maloobchod s telekomunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.43 
Maloobchod s audio- a videozařízením ve specializovaných prodejnách
52.45 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
47.51 
Maloobchod s textilem ve specializovaných prodejnách
52.41 
Maloobchod s textilem
47.52 
Maloobchod se železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily ve specializovaných prodejnách
52.46 
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily
47.53 
Maloobchod s koberci, podlahovými krytinami a nástěnnými obklady ve specializovaných prodejnách
52.44 
Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n.
52.48 
Code: 52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.54 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
52.45 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
47.59 
Maloobchod s nábytkem, svítidly a ostatními výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách
52.44 
Maloobchod s nábytkem, svítidly a výrobky převážně pro domácnost j. n.
52.45 
Code: 52.45 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
52.48 
Code: 52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.61 
Maloobchod s knihami ve specializovaných prodejnách
52.47 
Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47.62 
Maloobchod s novinami, časopisy a papírnickým zbožím ve specializovaných prodejnách
52.47 
Maloobchod s knihami, novinami, časopisy a papírnickým zbožím
47.63 
Maloobchod s audio- a videozáznamy ve specializovaných prodejnách
52.45 
Maloobchod s elektrospotřebiči a elektronikou převážně pro domácnost
47.64 
Maloobchod se sportovním vybavením ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.65 
Maloobchod s hrami a hračkami ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.71 
Maloobchod s oděvy ve specializovaných prodejnách
52.42 
Maloobchod s oděvy
47.72 
Maloobchod s obuví a koženými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.43 
Maloobchod s obuví a koženým zbožím
47.73 
Maloobchod s farmaceutickými přípravky ve specializovaných prodejnách
52.31 
Maloobchod s farmaceutickými přípravky
47.74 
Maloobchod se zdravotnickými a ortopedickými výrobky ve specializovaných prodejnách
52.32 
Maloobchod se zdravotnickými prostředky vč. ortopedických
47.75 
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky ve specializovaných prodejnách
52.33 
Maloobchod s kosmetickým, toaletním a drogistickým zbožím
47.76 
Maloobchod s květinami, rostlinami, osivy, hnojivy, zvířaty pro zájmový chov a krmivy pro ně ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.77 
Maloobchod s hodinami, hodinkami a klenoty ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.78 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52.48 
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47.79 
Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
52.50 
Maloobchod s použitým zbožím provozovaný v prodejnách
52.63 
Code: 52.63 
Ostatní maloobchod provozovaný mimo prodejny

Page 18/26  
Top