CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
27.31 
Tažení oceli za studena
24.31 
Tažení tyčí za studena
27.32 
Válcování ocelových úzkých pásů za studena
24.32 
Válcování ocelových úzkých pásů za studena
27.33 
Tváření ocelových profilů za studena
24.33 
Tváření ocelových profilů za studena
27.34 
Tažení ocelového drátu
24.34 
Tažení ocelového drátu za studena
27.41 
Výroba a hutní zpracování drahých kovů
24.41 
Výroba a hutní zpracování drahých kovů
27.42 
Výroba a hutní zpracování hliníku
24.42 
Výroba a hutní zpracování hliníku
27.43 
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
24.43 
Výroba a hutní zpracování olova, zinku a cínu
25.99 
Code: 25.99 
Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
27.44 
Výroba a hutní zpracování mědi
24.44 
Výroba a hutní zpracování mědi
27.45 
Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
24.45 
Výroba a hutní zpracování ostatních neželezných kovů
27.51 
Odlévání železa
24.51 
Odlévání železa
27.52 
Odlévání oceli
24.52 
Odlévání oceli
27.53 
Odlévání lehkých kovů
24.53 
Odlévání lehkých kovů
27.54 
Odlévání ostatních neželezných kovů
24.54 
Odlévání ostatních neželezných kovů
28 
VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
28.11 
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
24.33 
Tváření ocelových profilů za studena
25.11 
Code: 25.11 
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
41.20 
Code: 41.20 
Výstavba bytových a nebytových budov
28.12 
Výroba kovových prefabrikátů
25.12 
Výroba kovových dveří a oken
43.32 
Code: 43.32 
Truhlářské práce
28.21 
Výroba kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
25.29 
Výroba ostatních kovových nádrží, zásobníků a podobných nádob
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
28.22 
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
25.21 
Výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
43.22 
Code: 43.22 
Instalace rozvodů vody, topení a klimatizace
28.30 
Výroba parních kotlů (kromě kotlů pro ústřední topení)
25.30 
Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
28.40 
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
25.50 
Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů; prášková metalurgie
28.51 
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25.61 
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
28.52 
Všeobecné strojírenství
25.62 
Obrábění
33.12 
Code: 33.12 
Opravy strojů
28.61 
Výroba nožířských výrobků
25.71 
Výroba nožířských výrobků
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
28.62 
Výroba nástrojů a nářadí
25.73 
Výroba nástrojů a nářadí
28.41 
Code: 28.41 
Výroba kovoobráběcích strojů
28.49 
Code: 28.49 
Výroba ostatních obráběcích strojů
28.92 
Code: 28.92 
Výroba strojů pro těžbu, dobývání a stavebnictví
33.11 
Code: 33.11 
Opravy kovodělných výrobků
28.63 
Výroba zámků a kování
25.72 
Výroba zámků a kování

Page 9/26  
Top