CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
25.23 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
41.20 
Výstavba bytových a nebytových budov
43.32 
Code: 43.32 
Truhlářské práce
25.24 
Výroba ostatních plastových výrobků
22.29 
Výroba ostatních plastových výrobků
27.33 
Code: 27.33 
Výroba elektroinstalačních zařízení
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
26.11 
Výroba plochého skla
23.11 
Výroba plochého skla
26.12 
Tvarování a zpracování plochého skla
23.12 
Tvarování a zpracování plochého skla
26.13 
Výroba dutého skla
23.13 
Výroba dutého skla
26.14 
Výroba skleněných vláken
23.14 
Výroba skleněných vláken
26.15 
Výroba a zpracování ostatního skla vč. technického
23.19 
Výroba a zpracování ostatního skla včetně technického
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
33.20 
Code: 33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
26.21 
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
23.41 
Výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů
26.22 
Výroba keramických sanitárních výrobků
23.42 
Výroba keramických sanitárních výrobků
26.23 
Výroba keramických elektrických izolátorů a izolačního příslušenství
23.43 
Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
26.24 
Výroba ostatních technických keramických výrobků
23.44 
Výroba ostatních technických keramických výrobků
26.25 
Výroba keramických výrobků j. n.
23.49 
Výroba ostatních keramických výrobků
26.26 
Výroba žáruvzdorných keramických výrobků
23.20 
Výroba žáruvzdorných výrobků
26.30 
Výroba keramických obkladaček a dlaždic
23.31 
Výroba keramických obkladaček a dlaždic
26.40 
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
23.32 
Výroba pálených zdicích materiálů, tašek, dlaždic a podobných výrobků
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
33.20 
Code: 33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
26.51 
Výroba cementu
23.51 
Výroba cementu
26.52 
Výroba vápna
23.52 
Výroba vápna a sádry
26.53 
Výroba sádry
23.52 
Výroba vápna a sádry
26.61 
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
23.61 
Výroba betonových výrobků pro stavební účely
26.62 
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
23.62 
Výroba sádrových výrobků pro stavební účely
26.63 
Výroba betonu připraveného pro lití
23.63 
Výroba betonu připraveného k lití
26.64 
Výroba suchých maltových a omítkových směsí
23.64 
Výroba malt
26.65 
Výroba osinkocementových a obdobných vláknocementových výrobků
23.65 
Výroba vláknocementových výrobků
26.66 
Výroba ostatních betonových, sádrových a cementových výrobků
23.69 
Výroba ostatních betonových, cementových a sádrových výrobků
26.70 
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů pro výtvarné nebo stavební účely
23.70 
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů
26.81 
Výroba brusiv
23.91 
Výroba brusiv
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
33.20 
Code: 33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
26.82 
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
23.99 
Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j. n.
27.10 
Výroba surového železa, oceli a feroslitin
24.10 
Výroba surového železa, oceli a feroslitin
27.21 
Výroba litinových trub, trubek a potrubních tvarovek
24.51 
Odlévání železa
27.22 
Výroba ocelových trub, trubek a potrubních tvarovek
24.20 
Výroba ocelových trub, trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek

Page 8/26  
Top