CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
23.30 
Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
38.12 
Sběr nebezpečných odpadů
38.22 
Code: 38.22 
Příprava k likvidaci a likvidace nebezpečných odpadů
24.11 
Výroba technických plynů
20.11 
Výroba technických plynů
24.12 
Výroba barviv a pigmentů
20.12 
Výroba barviv a pigmentů
24.13 
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
20.13 
Výroba jiných základních anorganických chemických látek
24.14 
Výroba jiných základních organických chemických látek
19.10 
Výroba koksárenských produktů
20.14 
Code: 20.14 
Výroba jiných základních organických chemických látek
24.15 
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
20.15 
Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
38.21 
Code: 38.21 
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných
24.16 
Výroba plastů v primárních formách
20.16 
Výroba plastů v primárních formách
24.17 
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
20.17 
Výroba syntetického kaučuku v primárních formách
24.20 
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
20.20 
Výroba pesticidů a jiných agrochemických přípravků
24.30 
Výroba nátěrových barev a podobných ochranných materiálů, tiskařských barev a tmelů
20.30 
Výroba nátěrových barev, laků a jiných nátěrových materiálů, tiskařských barev a tmelů
24.41 
Výroba základních látek pro farmaceutické přípravky
21.10 
Výroba základních farmaceutických výrobků
24.42 
Výroba farmaceutických přípravků a farmaceutických výrobků j.n.
21.20 
Výroba farmaceutických přípravků
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
24.51 
Výroba mýdla a detergentů, čisticích a lešticích prostředků
20.41 
Výroba mýdel, detergentů a čisticích a lešticích prostředků
20.42 
Code: 20.42 
Výroba parfémů a toaletních přípravků
24.52 
Výroba parfémů a toaletních přípravků
20.42 
Výroba parfémů a toaletních přípravků
24.61 
Výroba výbušnin
20.51 
Výroba výbušnin
24.62 
Výroba klihů a želatiny
20.52 
Výroba klihů
20.59 
Code: 20.59 
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
24.63 
Výroba vonných silic
20.53 
Výroba vonných silic
24.64 
Výroba fotochemického materiálu
20.59 
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
24.65 
Výroba hotových nenahraných médií
26.80 
Výroba magnetických a optických médií
24.66 
Výroba ostatních chemických látek a chemických přípravků j.n.
20.59 
Výroba ostatních chemických výrobků j. n.
26.11 
Code: 26.11 
Výroba elektronických součástek
24.70 
Výroba chemických vláken
20.60 
Výroba chemických vláken
25.11 
Výroba pryžových plášťů a duší
22.11 
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
25.12 
Protektorování pneumatik
22.11 
Výroba pryžových plášťů a duší; protektorování pneumatik
25.13 
Výroba ostatních pryžových výrobků
22.19 
Výroba ostatních pryžových výrobků
32.50 
Code: 32.50 
Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb
32.99 
Code: 32.99 
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
25.21 
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
22.21 
Výroba plastových desek, fólií, hadic, trubek a profilů
33.19 
Code: 33.19 
Opravy ostatních zařízení
33.20 
Code: 33.20 
Instalace průmyslových strojů a zařízení
25.22 
Výroba plastových obalů
22.22 
Výroba plastových obalů
25.23 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
22.23 
Výroba plastových výrobků pro stavebnictví
27.33 
Code: 27.33 
Výroba elektroinstalačních zařízení

Page 7/26  
Top