CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
12.00 
Těžba uranových a thoriových rud
09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
13.10 
Těžba železných rud
07.10 
Těžba železných rud
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
13.20 
Těžba neželezných rud kromě uranových a thoriových rud
07.29 
Těžba ostatních neželezných rud
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.11 
Těžba kamene pro výtvarné nebo stavební účely
08.11 
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.12 
Těžba vápence, sádrovce, křídy a dolomitu
08.11 
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.13 
Těžba břidlice
08.11 
Dobývání kamene pro výtvarné nebo stavební účely, vápence, sádrovce, křídy a břidlice
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.21 
Těžba kameniva, písků a štěrkopísku
08.12 
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.22 
Těžba jílů a kaolinu
08.12 
Provoz pískoven a štěrkopískoven; těžba jílů a kaolinu
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.30 
Těžba surovin pro chemický průmysl a pro výrobu hnojiv
08.91 
Těžba chemických minerálů a minerálů pro výrobu hnojiv
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
14.40 
Produkce soli
08.93 
Těžba soli
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
10.84 
Code: 10.84 
Výroba koření a aromatických výtažků
14.50 
Těžba ostatních nerostných surovin j.n.
08.99 
Ostatní těžba a dobývání j. n.
09.90 
Code: 09.90 
Podpůrné činnosti při ostatní těžbě a dobývání
38.21 
Code: 38.21 
Příprava k likvidaci a likvidace odpadů, kromě nebezpečných
15.11 
Výroba, zpracování a konzervování masa (kromě drůbeže)
10.11 
Zpracování a konzervování masa
15.12 
Výroba, zpracování a konzervování drůbežího masa
10.11 
Zpracování a konzervování masa
10.12 
Code: 10.12 
Zpracování a konzervování drůbežího masa
15.13 
Výroba masných výrobků
10.13 
Výroba masných výrobků a výrobků z drůbežího masa
10.85 
Code: 10.85 
Výroba hotových pokrmů
10.89 
Code: 10.89 
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
15.20 
Zpracování a konzervování ryb a rybích výrobků
10.20 
Zpracování a konzervování ryb, korýšů a měkkýšů
10.85 
Code: 10.85 
Výroba hotových pokrmů
15.31 
Zpracování a konzervování brambor
10.31 
Zpracování a konzervování brambor
15.32 
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
10.32 
Výroba ovocných a zeleninových šťáv
15.33 
Zpracování a konzervování ovoce a zeleniny j.n.
10.39 
Ostatní zpracování a konzervování ovoce a zeleniny
10.85 
Code: 10.85 
Výroba hotových pokrmů
15.41 
Výroba surových olejů a tuků
10.41 
Výroba olejů a tuků
15.42 
Výroba rafinovaných olejů a tuků
10.41 
Výroba olejů a tuků
15.43 
Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
10.42 
Výroba margarínu a podobných jedlých tuků
15.51 
Zpracování mléka, výroba mlékárenských výrobků a sýrů
10.51 
Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
15.52 
Výroba zmrzliny
10.52 
Výroba zmrzliny

Page 3/26  
Top