CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
92.62 
Ostatní sportovní činnosti
93.19 
Ostatní sportovní činnosti
93.29 
Code: 93.29 
Ostatní zábavní a rekreační činnosti
92.71 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.00 
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
92.72 
Ostatní rekreační činnosti j. n.
01.62 
Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
78.10 
Code: 78.10 
Činnosti agentur zprostředkujících zaměstnání
79.90 
Code: 79.90 
Jiné rezervační a související činnosti
93.29 
Code: 93.29 
Ostatní zábavní a rekreační činnosti
93.01 
Praní a chemické čištění
96.01 
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
93.02 
Kadeřnické, kosmetické a podobné služby
96.02 
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
93.03 
Pohřební a související služby
96.03 
Pohřební a související činnosti
93.04 
Služby v oblasti tělesné hygieny
93.13 
Činnosti fitcenter
96.04 
Code: 96.04 
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
93.05 
Ostatní služby j. n.
85.51 
Sportovní a rekreační vzdělávání
96.09 
Code: 96.09 
Poskytování ostatních osobních služeb j. n.
95.00 
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
97.00 
Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
96.00 
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
98.10 
Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky pro vlastní potřebu
97.00 
Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
98.20 
Činnosti domácností poskytujících blíže neurčené služby pro vlastní potřebu
99.00 
Exteritoriální organizace a instituce
99.00 
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů

Page 26/26  
Top