CORRESPONDENCE TABLES
NACE REV. 1.1 - NACE REV. 2
 

Source classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 1.1 (NACE Rev. 1.1, 2002)
Target classification: Statistická klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

 
 

  Select language:
Display order:
Source classification: NACE_1_1 - Target classification: NACE_REV2
90.03 
Čištění města, sanační a podobné činnosti
81.29 
Ostatní úklidové činnosti
91.11 
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
94.11 
Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací
91.12 
Činnosti profesních organizací
94.12 
Činnosti profesních organizací
91.20 
Činnosti odborových svazů
94.20 
Činnosti odborových svazů
91.31 
Činnosti náboženských organizací
94.91 
Činnosti náboženských organizací
91.32 
Činnosti politických stran a organizací
94.92 
Činnosti politických stran a organizací
91.33 
Činnosti ostatních členských organizací j. n.
94.99 
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
92.11 
Výroba filmů a videozáznamů
59.11 
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.12 
Code: 59.12 
Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.20 
Code: 59.20 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
92.12 
Půjčování a distribuce filmů a videozáznamů
59.13 
Distribuce filmů, videozáznamů a televizních programů
92.13 
Promítání filmů a videozáznamů
59.14 
Promítání filmů
92.20 
Rozhlasové a televizní činnosti
59.11 
Produkce filmů, videozáznamů a televizních programů
59.20 
Code: 59.20 
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60.10 
Code: 60.10 
Rozhlasové vysílání
60.20 
Code: 60.20 
Tvorba televizních programů a televizní vysílání
92.31 
Umělecká a literární tvorba
90.01 
Scénická umění
90.02 
Code: 90.02 
Podpůrné činnosti pro scénická umění
90.03 
Code: 90.03 
Umělecká tvorba
92.32 
Provoz kulturních zařízení
79.90 
Jiné rezervační a související činnosti
90.02 
Code: 90.02 
Podpůrné činnosti pro scénická umění
90.04 
Code: 90.04 
Provozování kulturních zařízení
92.33 
Činnosti lunaparků a zábavních parků
93.21 
Činnosti lunaparků a zábavních parků
92.34 
Ostatní zábavní činnosti j. n.
79.90 
Jiné rezervační a související činnosti
85.52 
Code: 85.52 
Umělecké vzdělávání
90.01 
Code: 90.01 
Scénická umění
90.02 
Code: 90.02 
Podpůrné činnosti pro scénická umění
93.29 
Code: 93.29 
Ostatní zábavní a rekreační činnosti
92.40 
Činnost zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
63.91 
Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur
74.20 
Code: 74.20 
Fotografické činnosti
90.03 
Code: 90.03 
Umělecká tvorba
92.51 
Činnosti knihoven a archivů
91.01 
Činnosti knihoven a archivů
92.52 
Činnosti muzeí a galerií, ochrana historických památek
91.02 
Činnosti muzeí
91.03 
Code: 91.03 
Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
92.53 
Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91.04 
Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
92.61 
Provoz sportovních areálů a stadionů
93.11 
Provozování sportovních zařízení
92.62 
Ostatní sportovní činnosti
79.90 
Jiné rezervační a související činnosti
85.51 
Code: 85.51 
Sportovní a rekreační vzdělávání
93.11 
Code: 93.11 
Provozování sportovních zařízení
93.12 
Code: 93.12 
Činnosti sportovních klubů

Page 25/26  
Top